Joachim Potempski                                                main            tree

 

born/died:      ?.?.1837  - 13.06.1906

                   

 

                                                                                                                                                        

 

                      Page new version                                           Nowa wesja strony

Check for the oldest information avaliable                dawno                  Najstarsze dostępne informacje.

Joachim was a ractor in Rozan area (Ukraine).                                            Joachim był proboszczem różyńskim na Ukrainie.

Internet information and photos                                        różyn                    krótka informacja internetowa i fotografie kościoła Bożego Ciała

He died in a Ciechocinek sanatorium in Poland                                             Umarł w sanatorium w Ciechocinku, Polska.

He is buried on the historic Powazki Cementary                grób                     Jest on pochowany na historycznym cmentarzu Powązki w Warszawie.

 in Warsaw.

 

 

                                                       

 

The photograph above was dane in Warsaw January 21st, 1898                                Fotografia powyżej została wykonana w Warszawie 21.01.1898.