Joachim Potempski był proboszczem w miejscowości Różyn (obecnie tereny Ukrainy).

 

 

 

Joachim Potempski was a rector in Rozan area (in present times - Ukraine).

 

 

Informacje internetowe pobrano ze strony:            różyn    gugiel

 Trochę informacji na rużyn

 

        Corpus Cristi Church - Rozan                                         Corpus Cristi Church - Rozan

 

 

Kościół parafialny p.w. Bożego Ciała, ufundowany w 1809 r. przez Emilię Kalinowską. W budowli miesza się późny barok ze stylem klasycystycznym. Zarówno w fasadzie głównej, jak i w bocznych występują monumentalne, sześciokolumnowe portyki. Nad skrzyżowaniem naw znajdowała się kiedyś kopuła zwieńczona latarnią. Władze sowieckie zamknęły kościół w 1947 r. i zamieniły na warsztat samochodowy. Strącono wtedy kopułę, a wnętrze przedzielono stropem. Piękną tę świątynię zwrócono w 1990 r. wiernym w stanie zupełnej dewastacji.

 

Topographic map of Rozyn neighbourhood 1900

 

Informacje internetowe pobrano ze strony:            Kresy

Staraniem Ojców Paulinów do życia wrócił kościół rzymskokatolicki Bożego Ciała w Różynie
na Żytomierszczyźnie, obchodzący w tym roku swoje dwustulecie.

Został bowiem ufundowany w 1809 r. przez hrabiego Józefa Kalinowskiego wraz z małżonką Emilią: „na chwałę Pana Boga i dla ratowania ludu katolickiego”. W latach trzydziestych kościół zbudowany na planie krzyża z okazałą kopułą został zabrany wiernym i przebudowany. Posługujący w nim księża zostali aresztowani i represjonowani. Podobny los spotkał cały parafialny aktyw i wielu wiernych.
Parafia w Różynie odrodziła się w1992 r. Dzieło odrodzenia kościoła rozpoczęli księża Ambroży Mickiewicz) Albert Gałęcki i R. Kopacz. W listopadzie parafię objęli Ojcowie Paulini z Jasnej Góry, którym szczęśliwie udało się doprowadzić rewaloryzację świątyni do końca. Obecnie jego proboszczem jest niezwykle zasłużony dla polskości na Ukrainie o. Alojzy Kosobudzki pochodzący z Horodyszcza z parafii Szepetówka. We wskrzeszeniu świątyni uczestniczyło wiele instytucji i ofiarodawców m.in. Zarząd Generalny Ojców Paulinów i Stowarzyszenie „Wota Polska” „ a także miejscowa rodzina polskich biznesmenów Żebrowskich.
Zrewaloryzowany dwustuletni kościół jest prawdziwą ozdobą Różyna. Przypomina także wszystkim mieszkańcom) że żyjący tutaj..