born:           ?.?.1837  - 13.06.1906

 

   Polski

  English

Link do strony w poprzedniej wersji

 

Link to page in the old format.

 

Link do strony ojca - Jan

Link to father's page -Jan

Grób rodzinny na historycznym cmentarzu Powązki, Warszawa

Family grave on historic Powazki Cementary in Warsaw, Poland

Joachim był proboszczem różyńskim na Ukrainie.

Krótka informacja internetowa i fotografie kościoła Bożego Ciała. Umarł w sanatorium w Ciechocinku, Polska.

Joachim was a rector in Rozan area (Ukraine).

Internet information and photos.

He died in Ciechocinek sanatorium in Poland

Archanioła Michała Тиврів - kościół Archanioła Michała
Tywrów
Proboszczem w latach 1885—1892
 

Wyciąg z Historii Rodów Szlacheckich wg. Nisieckiego (1894), Urskiego (1904)

History of Nobility in Poland, Niesiecki (1894), Urski (1904)

Poszukiwania śladów rodziny na Ukrainie (Kijów)

Search in Ukraine Archives

Joachim Potempski Odpis aktu zgonu  

Fotografia po lewej stronie została wykonana w Warszawie 21.01.1898.

The photograph on the left was dane in Warsaw January 21st, 1898