Genealogia Rodziny Potempskich      main           Genealogy Tree -new updated version  nowa wersja

sorry: not shown properly except Windows enviroment

 

Pole tekstowe:      searching / poszukiwania

 

 

 

 

Pole tekstowe: Jan   + Marianna z d.Godlewska
Pole tekstowe: Hieronim + Maria z d.Konopków
ur. 30.09.1833
zm. 10.03.1898
Pole tekstowe: Joachim
ur. ?.?.1837
zm. 13.06.1906
Pole tekstowe: Adela Deller
ur. ?.?.1839
zm. 26.11.1925
Pole tekstowe: Edward + Janina z d.Wawrzynowicz
ur.  15.09.1876         ur. 8.03.1886
zm. 21.09.1936        zm. 25.07.1960
Pole tekstowe: Wacław  + Maria z d.Miecznikowska
ur.  23.08.1871    ur. 15.04.1877
zm. 24.05.1929    zm.31.07.1974
Pole tekstowe: Stanisław + Halina z d.Rokwisz
ur.  14.01.1921     ur. 22.07.1924
Pole tekstowe: Maria Świerszcz
ur.  12.08.1909
zm. 16.07.1999
Pole tekstowe: Stefania Mściwujewska
ur.  16.04.1912
zm. 27.04.1981
Pole tekstowe: Edward (Mamert)
ur.  13.05.1917
zm. 13.10.1917
Pole tekstowe: Zbigniew
ur.  6.03.1949
Elżbieta z d.Hordyńska                   Anna z d.Seyfried
ur. 24.12.1954                                    ur. 25.07.1949
Pole tekstowe: Marek   + Ewa Rudnicka
ur. 8.12.1950     ur.29.10.1963
Pole tekstowe: Mateusz
ur. 24.11.1985
Pole tekstowe: Justyna
ur. 23.02.1989
Pole tekstowe: Joanna + Ernest Cooper
ur. 7.02.1977  ur. 25.09.1980
Pole tekstowe: Tadeusz  + Maria z d.Neuman
ur. 1905       ur. 9.09.1914 
zm. 1976     zm. 9.08.2000
Pole tekstowe: Andrzej  + Ewa
ur. 8.06.1953       ur. 4.06.1957
Pole tekstowe: Katarzyna
ur. 19.07.1988
Pole tekstowe: Agnieszka
ur.7.07.1977 
Magdalena 1997
Pole tekstowe: Jakub
ur 8.01.1979
Pole tekstowe: Filip
ur15.05.1982

Pole tekstowe: Józef
ur 1835
zm. ?

Pole tekstowe: Xiomara Halina
ur. 02.01.2005