born:            Warsaw, 8.03.1886 -  15.07.1960

 

dzieci/children

Maria

Stefania

Edward

Stanisław

 

   Polski

  English

Link do strony w poprzedniej wersji

Strona bez miniaturek zdjęć. Wczytywana jest o wiele szybciej co jest istotne jeśli nie posiadamy tz. szybkiego łącza.

Link to page in the old format.

There are no miniatures of photos so the page is loaded much quicker.

Link do informacji o Rodzinie Wawrzynowiczów

Link to information about Wawrzynowicz Family

Link do strony męża - Edward

Link to Edward (housbant's page)

Link do strony syna - Stanisław

Link to Stanisław (son)

Link do strony córki - Maria

Link to Maria (daughter)

Link do strony córki - Stefania

Link to Stefania (daughter)

Grób rodzinny na historycznym cmentarzu Powązki w Warszawie

Family grave on historic Powazki Cementary in Warsaw, Poland

1886

Świadectwo urodzenia Janiny Wawrzynowicz

1886

Janina Wawrzynowicz birth Certificate

1907

Świadectwo ślubu Janiny Wawrzynowicz i Edwarda Potempskiego, Warszawa

1907

Janina and Edward wedding certificate, Warsaw, Poland

1910

Janina z córką Marią

1910

Janina and her daughter Maria

1926

Portret rodzinny - Edward i Maria z dziećmi: Maria, Stefania, Stanisław, Warszawa

1926

Family Portrait: Edward, Maria and kids, Warsaw, Poland

1927

Zwariowane wyjazdy z przyjaciółmi. Tym razem do Zakopanego.

1927

Creasy excursions for fun with friends. This time to

Zdjęcie "portretowe"

W majątku Chlewiska

In Chlewiska

Family Portrait

1935

Edward z Janiną na spacerze

1935

Edward and Janina

1938 (?)

ze Świerszczami

 

1947

Na spacerze z synem Stanisławem

Spacer po metropolii Włochy k. Warszawy

Janina, Stanislaw and Jadwiga

1947

During a stroll with son Stanislaw, Poland

 

1949

Na spacerze we Włochach pod Warszawą.

Halina Potempska, Janina i Jadwiga Rokwisz

 

z wnukiem Zbyszkiem

z wnukiem Zbyszkiem

1949

Halina Potempska, Janina i Jadwiga Rokwisz

 

1950

Zdjęcie rodzinne przy choince.

stoją: Stefania, Stefan, Maria

poniżej: Janina i Zbyszek

 

1950

Famlily Portrait.

standing: Stefania, Stefan, Maria

below: Janina i Zbyszek

1952

babcia Janina z wnuczkami

1952

Family Portrait: Marek, Janina and Zbyszek

1954

Janina ze Zbyszkiem z przyjaciółmi rodziny, Warszawa

Janina

1954

Janina with grandson Zbigniew and friends of the Family, Warsaw, Poland