born:            Warsaw, 12.04.1912  -   27.04.1981

 

dzieci/children

 

 

   Polski

  English

Link do strony ojca -Edward

Link to Edward (father's page)

Link do strony matki -Janina

Link to Janina (mother's page)

Artykuł z miesięcznika PAX "Kultura O¶wiata Nauka". Historia rodziny Potempskich na tle historycznym

An article about Potempski Family in PAX monthly

Grób rodzinny na historycznym Cmentarzu Pow±zki w Warszawie

Family grave on historic Powazki Cementary, Warsaw, Poland

1924

Portret rodzinny z siostrami: Maria i Stefania

1924

Family Portrait: Maria, Stanislaw and Stefania, Poland

1926

Portret rodzinny - Edward i Maria z dziećmi: Maria, Stefania, Stanisław.

Warszawa

 

1926

Family Portrait: Edward, Maria and kids, Warsaw, Poland

1928

Portret Rodziny Wawrzynowiczów

 

1928

Family Portrait with Wawrzynowicz, Poland

Zespół taneczny - Irena Prusicka 1934
Wiedeń
- Zespół taneczny - Irena Prusicka
Baletmistrzyni Baletmistrzyni Baletnica

Halina i Stefa

1947

Na spacerze z Halin±

1950

Zdjęcie rodzinne przy choince.

stoj±: Stefania, Stefan, Maria

poniżej: Janina i Zbyszek

1950

Famlily Portrait.

standing: Stefania, Stefan, Maria

below: Janina i Zbyszek

1954

Akt małżeństwa Stefanii Potempskiej i Stefana M¶ciwujewskiego

1954

Stefania: Marriage Certificate

1954

Razem z mężem Stefanem, Kielce

1954

With husbant Stefan, Kielce, Poland

1955

Halina Potempska ze Stefani± na plaży nad Bałtykiem, Polska

1955

Halina Potempska and Stefania on the Baltic Sea shore, Poland

Stefan M¶ciwujewski z Neumanow± oraz Małgosi±

Stefan M¶ciwujewski and Neuman

Stefania