Instytut Elektroenergetyki

 

Struktura instytutu

Katedry i zakłady, z których został utworzony w 1970 roku instytut oraz jego struktura i kierownictwo, przedstawiały się następująco:
 

LATA 1965—1970


1. Katedra ELEKTROWNI I ELEKTROENERGETYKI - kierownik prof. Witold Szuman

w 1966 r. po wyjeździe prof. Szumana z ramienia UNESCO do Wyższej Szkoły Technicznej w Andra Pradesh (Indie), a następnie (1969 r.) na Wybrzeże Kości Słoniowej opiekunem Katedry i Zakładu został prof. Tadeusz Kahl (do 1970 roku)

- Zakład Elektrowni kierownik prof. Witold Szuman
- Zakład Gospodarki Elektroenergetycznej - vacat


2. Katedra SIECI I UKŁADÓW ELEKTROENERGETYCZNYCH - kierownik prof. Włodzimierz Szumilin
 - Zakład Układów Elektroenergetycznych - kierownik prof. W. Szumilin
- Zakład Zabezpieczeń i Automatyki Elektroenergetycznej - kierownik prof. dr Józef Żydanowicz
- Zakład Statyki Sieci Elektroenergetycznych - kierownik dr Zygmunt Konarzewski
 

3. Katedra ELEKTROTERMII - kierownik prof. dr Tadeusz Schwartz

 

4. Katedra TECHNIKI ŚWIETLNEJ - kierownik prof. Tadeusz Oleszyński

- Zakład Fotometrii kierownik prof. Tadeusz Oleszyński

- Zakład Urządzeń Oświetleniowych -vacat

 

LATA 1970—1990


INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI


Dyrekcja Instytutu
 

Dyrektor

prof. Tadeusz Kahl
prof. dr hab. Stefan Bernas
prof. dr hab. Ryszard Matla
prof. dr hab. Tadeusz Bełdowski

 

1970-1973
1973-1977
1977-1981
1981-1990

Zastępca dyrektora ds. nauki
doc. Tadeusz Skrzypek (od 1980 r. prof.)
dr Marian Dołowy
doc. dr hab. Andrzej Kłos
doc. dr hab. Jan Machowski

 

1970-1981
1981-1983
1983-1986
1986-1990

Zastępca dyrektora ds. nauczania (od 1985 r.
doc. dr hab. Stefan Bernas 1970—1973
prof. dr hab. Ryszard Matla I 973—1978
doc. dr hab. Władysław Wasiluk (od 1978—1981
prof. dr hab. Stefan Bernas (zmarł w 1981—1983
dr Eugeniusz Tomaszewicz 1983—1986
doc. dr Mieczysław Kochel 1986—1990

 

1970-1971
1971-1978
1978-1981
1981-1989
1989-1990

 

Zastępca dyrektora ds. ogólnych (od 1988 r. ds. administracyjnych)
mgr inż. Mieczysław Lipowski 1978—1981
dr Marian Dołowy 1983—1990

 

1978-1981

1983-1990


ZAKŁADY INSTYTUTU


1. ZAKŁAD ELEKTROWNI I GOSPODARKI ELEKTROENERGETYCZNEJ

kierownik:

 

 

 

 

prof. dr hab. Tadeusz Bełdowski

prof. dr hab. Ryszard Matla
dr Andrzej Staniszewski
prof. dr hab. Ryszard Matla
prof. dr hab. Tadeusz Bełdowski

1971-1971

1971-1978

1978-1981

1981-1989

1989-1990

 

2. ZAKŁAD SIECI I SYSTEMÓW ELEKTROENERGETYCZNYCH

kierownik:

 

prof. dr hab. Stefan Bernas
prof. dr hab. Szczęsny Kujszczyk

1970-1983

1983-1990

W 1976 roku powstał w ramach tego zakładu Zespół Zabezpieczeń i Automatyki Zakłóceniowej utworzony z inicjatywy prof. dr. Józefa Żydanowicza, specjalisty z tego zakresu, który kierował zespołem do 1979 r. tj. do czasu przejścia na emeryturę, następnie na miejsce tego zespołu został utworzony nowy zakład.

 

3. ZAKŁAD ELEKTROENERGETYCZNEJ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ (od 1979 r.)

kierownik:

doc. dr Marian Namiotkiewicz

1979-1990

 

4. ZAKŁAD ELEKTROTERMII

kierownik:

 

 

 

prof. dr Tadeusz Schwartz
doc. dr hab. Ryszard Matla
doc. Tadeusz Skrzypek (od 1979 r. prof.)
prof. dr hab. Mieczysław Hering

1970 (zmarł)

(p.o.) 1971-1972

1972-1987

1987-1990

 

5. ZAKŁAD TECHNIKI SWIETLNEJ

kierownik:

 

 

prof. Tadeusz Oleszyński
mgr inż. Mieczysław Lipowski
prof. dr hab. Jerzy
Bąk

1970-1973

1973-1978

1978-1990

 

W ramach organizacyjnych instytutu zostały kolejno utworzone 3 laboratoria dydaktyczne dla potrzeb ogółu studentów instytutu. Sprzęt komputerowy tych laboratoriów służył również do prac naukowo-badawczych prowadzonych w instytucie.

 

Laboratorium informatyki (od 1974 r.)

kierownik:

 

.dr hab. Szczęsny Kujszczyk

mgr inż. Andrzej Cichy (od 1987 r. dr)

1974-1983

1983-1990


 

Laboratorium podstaw elektroenergetyki (od 1981 r.)

kierownik:

dr inż. Stanisław Ziemianek

1981-1990

 

Laboratorium modelowania w elektrotechnice (od 1985 r.)

kierownik:

dr inż. Andrzej Kądzielawa

1985-1990


Oczywiście w strukturze katedr, z których został utworzony instytut, a następnie w zakładach instytutu istniały wcześniej również inne laboratoria dydaktyczne. W Katedrze Sieci i Układów Elektroenergetycznych rozbudowane zostało laboratorium wyposażone w analizatory sieciowe prądu stałego i prądu przemiennego, zaprojektowane i wykonane we własnym zakresie. W Zakładzie Zabezpieczeń i Automatyki Elektroenergetycznej tejże katedry było laboratorium badania elementów i zespołów automatyki zabezpieczeniowej. Również w Katedrze Techniki Świetlnej oraz Katedrze Elektrotermii działały laboratoria specjalistyczne. W 1970 r. Zakład Elektrowni i Gospodarki Elektroenergetycznej zorganizował (na podstawie umów z Zakładami Energetycznymi Okręgu Centralnego oraz z C.O.B.R. „Elektromontaż”) labolaratorium uczelniano-przemysłowe: 15 ćwiczeń odbywało się w obiektach

energetyki zawodowej. Niebawem również Zakład Sieci i Systemów Elektroenergetycznych zorganizował podobne zajęcia laboratoryjne dla studentów w stacjach transformatorowo rozdzielczych energetyki na terenie Warszawy.
W 1 990 roku działały w instytucie następujące laboratoria (poza trzema już wymienionymi): Elektrowni, Energetyki przemysłowej, Sieciowo-systemowe, Eksploatacji sieci elektroenergetycznych, Automatyki zabezpieczeniowej, Techniki świetlnej, Fotometrii i kalorymetrii, Elektrotermii. Łącznie mogło być zrealizowane 1 17 ćwiczeń, w tym 21 ćwiczeń w obiektach energetyki zawodowej.
W strukturze niektórych zakładów instytutu były tworzone, w miarę istniejących potrzeb, zespoły naukowo dydaktyczne realizujące zajęcia dydaktyczne o pokrewnej tematyce oraz tzw. prace własne i prace zlecone. W Zakładzie Sieci i Systemów Elektroenergetycznych były następujące zespoły: Sieci Elektroenergetycznych, Systemów Elektroenergetycznych, Informatyki Elektroenergetycznej, Mechaniki Linii, Zabezpieczeń i Automatyki Zakłóceniowej (ten ostatni do czasu powstania niezależnego zakładu o tejże nazwie). Czas istnienia poszczególnych zespołów był różny, czasem był to tylko jeden rok, świadczą o tym zapisy w rocznych sprawozdaniach z działalności instytutu. Najdłużej był utrzymywany Zespół Informatyki Energetycznej w Zakładzie Sieci i Systemów Elektroenergetycznych, który powstał w 1972 r. Kierował tym zespołem prof. dr Jan Kożuchowski (1972—1981) a następnie prof. dr hab. Andrzej Kłos. Drugim zespołem o kilkuletnim istnieniu był w Zakładzie Elektrowni i Gospodarki Elektroenergetycznej Zespół Stacji i Urządzeń Rozdzielczych, istniejący od 1986 roku, kierowany przez prof. dr hab. Tadeusza Bełdowskiego.