Ewa and Andrzej Potempski                       main                    tree

 

born:                                Gdansk,   8-06-1953

e-mail: Andrzej               andrebp@sympatico.ca  

 

born:                                Gdansk,   4-06-1957     

e-mail: Ewa                     evapo@sympatico.ca   

 

                                                                                                                                                          

 

                                    Nowa wesja strony                                                        Page new version

info:

  2002  - Jacob: Trent University Diploma, Canada                     trent            - Jakub: dyplom uzyskania stopnia Bachelor, Kanada

  2004  - Filip's piano diploma, Canada                                     piano           - Filip: dyplom gry na fortepianie, Barrie, Kanada

 

photos:

  1960 - Marek, Andrzej and Zbyszek in Gdansk                      potempscy    - Trzej panowie P (Marek, Andrzej i Zbyszek), Gdańsk

  1977 - Family: Eve and Andrzej at wedding ceremony            slub            - zdjęcie rodzinne podczas ceremonii ślubu Ewy i Andrzeja

  2003 - Andrzej                                                              andrzej         - Andrzej Potempski, Kanada

  2003 - Ewa                                                                    ewa            - Ewa Potempski, Kanada

  2003 - Jakub, Filip i Agnieszka                                            kids            - dzieci: Jakub, Filip i Agnieszka

  2003 - Magdalena                                                           magda         - wnuczka Magdalena, córka Agnieszki

 

 

 Internet:

Reiki News - Eve                                                       reiki

Trent University - Jacob                                            trent

Play Time - Filip                                                       clasics

Filip's page                                                                filip