born:            Gdańsk,   1953

                        Gdańsk,   1957

e-mail:   apotempski@gmail.com

             evapo@rogers.com     

dzieci/children

Jakub

Filip

Agnieszka

     Magda

   Polski

  English

Link do strony Rodziców Andrzeja -Tadeusz i Maria

Link to Tadeusz and Maria (Andrew's Parents)

Link do strony syna - Jakub

Link to Jakub

1960

Trzej panowie P (Marek, Andrzej i Zbyszek), Gdańsk. Na pokładzie statku wycieczkowego "Mazowsze" na którym pełnił służbę Tadeusz Potempski (ojciec Andrzeja)

Gdańsk

1960

Marek, Andrzej and Zbyszek in Gdansk, Poland

1976

Zdjęcie rodzinne podczas ceremonii ślubu Ewy i Andrzeja Potempskiego. Gdańsk, Polska

1976

Family: Eve and Andrzej at wedding ceremony, Gdansk, Poland

Ewa, Reiki News, Kanada

Eve, Reiki News, Canada

Filip - DeviantArts, galeria

Filip - DeviantArts, galery

2003

Andrzej Potempski, Kanada

2003

Andrew, Canada

2003

Ewa Potempska, Kanada

2003

Eve, Canada

2003

dzieci: Jakub, Filip i Agnieszka, Kanada

2003

Jacob, Philip i Agnes, Canada

2003

wnuczka Magdalena, córka Agnieszki, Kanada

2003

Magdalena, Agnes daughter, Canada

2004

Filip: dyplom gry na fortepianie, Barrie, Kanada

 

2004

Filip's piano diploma, Canada

Blog Filipa

Philip's Blog

Andre Potempski

Informacje rodzinne w sieci

Aggie Potempski

Family info no the Web

2008

Filip i Jakub z wizytą u najstarszych Potempskich

2008

Filip and Jacob visiting the oldest Potempski

2008

Magda i Agnieszka czyli córka z Mamą

2008

Magdalena and Aggie

2009

Filip i narciarstwo

2009

Filip skiing

Aggie and Maggy

2013

Agnieszka z Magdą

Agnieszka 2015

2015

Agnieszka

Agnieszka i Magda

2015

Agnieszka z córką Magdą

Somwhere in Canada 2017
Andrzej - rodzinny weekend
Aggie and Magda - 2019

2019

Z biegiem lat - szczęśliwe jak zawsze

Magda - YouTube Magda
Zapraszamy do kanału Youtube

 

end