Afganistan

 

Pobyt w latach 1972-1974

  Afghanistan

 

Old good times of 1972-1974

Zbysio travels

Map of Afghanistan in years 1972-1974

Zestawienie tras podróży Stanisława i Haliny Potempskich po Europie i Azji różnymi samochodami

Collection of various Stanislaw and Halina travels in Europe and Asia

Wspomnienia z pobytu Potempskich w Afganistanie - artykuł z Życia Warszawy

Living in Afghanistan - momoires published in Warsaw Daily, Poland

Podróże Zbigniewa do Afganistanu

Zbigniew journeys to Afghanistan.

Afghanistan 1971 Unikalne zdjęcia z lat 70-tych

Wyprawa azjatycka Marka fordem na trasie Afganistan-Iran-Turcja

Big Asia-Europe Expedition

Griffin Art Śladami afgańskiej heroiny  

At the Kabul's Market

Opowiadanie Marka (historia prawdziwa)"Napad na willę króla Afganistanu"

True story by Marek (in Polish)