Maria Potempska - zestaw dokumentów różnych z czasów studiów do momentu małżeństwa.

 

 

Maria Potempska - a collection of some documents from the period of studies trough the marriage.

 

Carte d'identite


Karta studencka z okresu studiów w Grenoble, Szwajcaria (1927)

Carte d'identite


Dokument tożsamości z okresu studiów w Grenoble, Szwajcaria

Legitymacja Tramwajowa


dla słuchaczy Rzeczywistych Uniwersytetu Warszawskiego
numer albumu 35523
rok 1930/31
pieczęć Uniwersytetu Warszawskiego i podpis Rektora

Dowód osobisty


Świerszcz z domu Potemska
Rodzice (imiona)
Maria, Klara
Edward i Janina

urodzona 12.08.1909
urząd miasta stołecznego Warszawy