born:            14.09.1868

 

children

 

   Polski

  English

Potempski Family 1860- the oldest photo

Link do strony w poprzedniej wersji

 

Link to page in the old format.

 

Link do strony ojca - Jan

Link to father's page -Jan

Najstarsze informacje

The oldest information

 

Realschule zu Mitau

Realschule zu Mitau

 

grosse problem!, może trzeba przesunąć w

drzewie o jedno pokolenie (?)

Album academicum des Polytechnikums zu Riga, 1862-1912

Student Politechniki w Rydze

w latach 1889-1894

Numer albumu 3430

Polytechnikums zu Riga

 

Archiwum Korporacyjne

(organizacje studenckie)

poz. 599