Nowe fascynujące ślady (po Rosyjsku)

Próba połączenia faktów i dokumentów będących w posiadaniu Rodziny z informacjami z Internetu

 

 New fascinating traces (in Russian)

 

Po znalezieniu nowego śladu w Internecie (portal Szlachta) zapowiadało się na sensacje.

Obudziły się ponownie nadzieje, na znalezienie kolejnych przodków (dokumenty) pozwalające na połączenie udokumentowanego drzewa z informacjami z herbarzy czy dokumentów parafialnych. Byłby to bardzo fascynujący i poznawczy krok w kierunku sięgnięcia poza magiczną datę roku 1800.

 

Genealogy of Potempski Family - Genealogy Tree Connections

Jan (Ivan) Potempski

Jan

Heraldic proof

Ciekawy dokument heraldyczny Rodziny

Bardzo ciekawy ślad na rosyjskich stronach szlachty.

Niestety brak jakichkolwiek dat i dokumentów.

Podjęte zostały już starania o uzyskanie większej ilości informacji aby móc stwierdzić, że ten ślad prowadzi do korzeni naszej rodziny (gałęzi drzewa genealogicznego)

Traces in old History

Dotychczasowe ślady historyczne

New tracers, nothing sure! ślady

Simon Montefiore historical research

Ciekawe opracowanie historyczne.

(Istnieją pewne dowody na powiązania historyczne. A któż z nas nie słyszał o pancerniku Potiomkin)

Dokładniejsza analiza szczątkowych informacji (w szczególności brak jakichkolwiek dat na portalu Szlachta) powoduje konieczność pewnych zmian. Bardziej prawdopodobna wersja drzewa poniżej.

 

Genealogy of Potempski Family - Genealogy Tree Connections

Google Books

Ciekawostka z Galerii Google Books

Genealogy Archives

Wyciągi z Historii Rodów Szlacheckich

Potempski the priest - early history

Informacje z portalu miasta Koło.

Kiev - Potempski Family Connection

Część śladów wiedzie do miasta Kijowa.

Vilnius - Wikipedia

Czesław i Jego Rodzina przebywa w obecnych czasach na Litwie (Wilno).