Morze  Tyreńskie

 

Salerno

Mapy Włoch

Galeria Google (ang.)

WeatherOnline (ang.)

Tyrrhenian Sea wg. Answers.com (ang.)

 

Tereny nadmorskie Pobrzeża (ang.)

Encyklopedia (ang.)

 

Archipelag Tuscan (ang.)

Tyrrhenian Sea by Wikipedia

Italy by Wikipedia

Mariny (ang.)

Harbor and Sailing Charts (ang.)

Porty (ang.)

Główne porty (ang.)

Wyspy (ang.)

Tyrrhenian Sea Salerno on the shore of the Tyrrhenian Sea - MSN Maps Salerno Neples Salerno Tarpani Cagliari