Chopin - Ożaglowanie i olinowanie         powrót do  manewry

Dobrego nigdy nie za wiele.

Załoga sts F.Chopin jest świetnie wyszkolona, ale nigdy nie zaszkodzi nieco postudiować i nauczyć się międzynarodowej terminologii.

Dzięki uprzejmości Kapitana Krzysztofa Baranowskiego możemy zapoznać się z ożaglowaniem i olinowaniem naszego ukochanego brygu. Informacje zawarte na tej stronie można napotkać również w innych źródłach jak np. na stronach Bractwa, Wikipedii czy w Sail-ho.

Ale chyba i u nas nie powinno takiej informacji zabraknąć.

Drzewca

Ożaglowanie

Olinowanie stałe

Konstrukcja żagli rejowych

Konstrukcja sztaksla

Konstrukcja sterżagla

Nagielbanki dziobowe

Nagielbanki śródokręcia

Nagielbanki rufowe

Cumy

                                                                                                                                              

1

Main course yard

Grotreja

2

Lower main topsail yard

Dolna grotmarsreja

3

Upper main topsail yard

Górna grotmarsreja

4

Main topgallant yard

Grotbramreja

5

Main royal yard

Grotbombramreja

6

Main sky yard

Grottrumsreja

7

Mainmast

Grotmaszt

8

Foremast

Fokmaszt

9

Flag staff

Flagsztok

10

Spanker boom

Bom sterżagla

11

Fore course yard

Fokreja

12

Lower fore topsail yard

Dolna fokmarsreja

13

Upper fore topsail yard

Górna fokmarsreja

14

Fore topgallant yard

Fokbramreja

15

Fore royala yard

Fokbombramreja

16

Fore sky yard

Foktrumsreja

17

Spanker gaff

Gafel sterżagla

18

Davits

Szlupbelki

19

Bowsprit

Bukszpryt

20

Dolphin striker

Delfiniak

Fig. 1. Spars - Drzewca                                                       

 

1

Main course

Grot

2

Lower main topsail

Grotmarsel dolny

3

Upper main topsail

Grotmarsel górny

4

Main topgallant

Grotbramsel

5

Main royal

Grotbombramsel

6

Main sky

Grottrumsel

7

Main staysail

Grotsztaksel

8

Main topgallant staysail

Grotbramsztaksel

9

Main royal staysail

Grotbombramsztaksel

10

Main sky staysail

Grottrumsztaksel

11

Fore course

Fok

12

Lower fore topsail

Fokmarsel dolny

13

Upper fore topsail

Fokmarsel górny

14

Fore topgallant

Fokbramsel

15

Fore royal

Fokbombramsel

16

Fore sky

Foktrumsel

17

Jib (not used)

Kliwer (nie używany)

18

Inner jib

Stenkliwer

19

Middle jib

Bramkliwer

20

Outer jib

Bombramkliwer

21

Flying jib

Latacz

22

Sky jib

Trumslatacz

23

Spanker

Sterżagiel

Fig. 2. Sails - Ożaglowanie                                                           

 

1

Main shrouds

Grotwanty

2

Main futtock shrouds

Podwantki grotmarsa

3

Main topmast shrouds

Grotstenwanty

4

Main topgallant futtock shrouds

Podwantki grotsalingu

5

Main topgallant shrouds

Grotbramstenwanty

6

Head stay

Topensztag

7

Main topmast stay

Grotstensztag

8

Main topgallant stay

Grotbramsztag

9

Main royal stay

Grotbombramsztag

10

Main sky stay

Grottrumssztag

11

Fore shrouds

Fokwanty

12

Fore futtock shrouds

Podwantki fokmarsa

13

Fore topmast shrouds

Fokstenwanty

14

Fore topgallant futtock shrouds

Podwantki foksalingu

15

Fore topgallant shrouds

Fokbramstenwanty

16

After stays

Achtersztagi

17

Fore stay

Foksztag

18

Fore topmast stay

Fokstensztag

19

Fore topgallant stay

Fokbramsztag

20

Fore royal stay

Fokbombramsztag

21

Fore flying stay

Sztag latacza

22

Fore sky stay

Sztag trumslatacza

23

Back ropes

Waterbaksztagi

24

Bob stay

Watersztag

25

Martingales

Sztagi delfiniaka

26

Main backstays

Grotpaduny

27

Fore backstays

Fokpaduny

28

Bowsprit shrouds

Wanty bukszprytu

Fig. 3. Standing rigging (wires, chains, rods) - Olinowanie stałe (stalówki, łańcuchy, pręty)       

 

1

Lower topsail clewline

Grejtawa dolnego marsla

2

Lower topsail brace

Bras dolnego marsla

3

Lower topsail sheet

Szot dolnego marsla

4

Tackline

Hals

5

Course sheet

Szot grota (foka)

6

Outer buntline

Nokgording

7

Middle buntline

Bukgording

8

Inner buntline

Mitgording

9

Stirrup

Szelka

10

Gasket

Sejzing

11

Footrope

Perta

12

Flemish horse

Nokperta

13

Brace

Bras

14

Topping lift

Topenanta

15

Jackstays (fore & aft)

Jaksztagi (przedni i tylny)

16

Yard

Reja

17

Lifeline

Linka asekuracyjna

18

Yard arm

Nok

Fig. 4. Parts of the square sails & detail of the yard - Konstrukcja żagli rejowych i fragment rei       


Note: Upper square sails are similar.
Remember about clipping your harness onto the lifeline!
Pamiętaj o wpięciu się do linki asekuracyjnej!
 

1

Stay

Sztag

2

Halyard

Fał

3

Head

Róg fałowy

4

Leech

Lik wolny

5

Downhaul

Niderholer (kontrafał)

6

Bull's eye

Baranek

7

Luff

Lik przedni

8

Hank

Raksa

9

Port sheet

Lewy szot

10

Starboard sheet

Prawy szot

11

Clew

Róg szotowy

12

Foot

Lik dolny

13

Tack

Róg halsowy

14

Tackline

Hals

Fig. 5. Parts of the staysail (jib) - Konstrukcja sztaksla (kliwra)                       


When setting or furling jibs, make sure shat nobody is near the sheets on the lee side!
Podczas stawiania i zrzucania kliwrów, upewnij się czy nie ma nikogo po ich zawietrznej stronie!

 

1

 Gaff lift

 Topenanta gafla;

2

 Gaff

 Gafel;

3

 Head

 Lik górny;

4

 Slide

 Ślizgacz;

5

 Bull's eye

 Baranek;

6

 Upper outhaul

 Górny autholer;

7

 Upper inhauł

 Górny inholer;

8

 Throat

 Pięta gafla;

9

 Luft

 Lik przedni;

10

 Gasket

 Sejzing;

11

 Tack

 Hals;

12

 Lower inhaul

 Dolny inholer;

13

 Lovwer outhaul

 Dolny autholer ;

14

 Gaff guy

 Gaja gafla;

15

 Starboard vang

 Prawy obciągacz bomu ;

16

 Boom

 Bom;

17

 Foot

 Mk dolny;

18

 Sheet

 Szot;

19

 Clew

 Róg szotowy;

20

Lower brail

 Dolny ściągacz sterżagla;

21

 Middle brail

 Pośredni ściągacz sterżagla:

22

 Upper brail

 Górny ściągacz sterżagla;

23

 Ensign halyard

 Flaglinka bandery;

24

 Leech

 Lik wolny;

25

 Boom lift

  Topenanta bomu;

26

 Peak

 Pik

Fig.6. Parts of the spanker - Konstrukcja sterżagla

 

Setting the spanker, haul on upper outhaul first

Stawiając sterżagiel wybieraj w pierwszej kolejności górny autholer.                       

 

1

 Middle jib downhaul

 Niderholer bramkliwra ;

2

 Inner jib downhaul

 Niderholer stenkliwra;

3

 Jib downhaul

 Niderholer kliwra;

4

 Outer jib downhaul

 Niderholer bombramkliwra

5

 Flying jib downhaul

 Niderholer latacza;

6

 Sky jib downhauł

 Niderholer trumslatacza;

7

 Forę course tack

 Hals foka;

8

 Jib sheet

 Szot kliwra;

9

 Inner jib sheet

 Szot stenkliwra ;

10

 Middle jib sheet

 Szot brarnkliwra;

11

 Outer jib sheet

 Szot bombramkliwra;

12

 Flying jib sheet

 Szot latacza;

13

 Sky jib sheet

 Szot trumslatacza;

14

 Reserve;

 Rezerwa;

15

 Reserve;

 Rezerwa;

16

 Ensign halyard

 Flaglinka;

17

 Jib halyard

 Fał kliwra;

18

 Lower fore topsail sheet

 Szot fokmarsIa dolnego;

19

 Upper fore topsail sheet

 Szot fokmarsla górnego;

20

 Fore topgallant sheet

 Szot fokbramsla;

21

 Fore royal sheet

 Szot fokbombramsla;

22

 Fore sky sheet

 Szot foktrumsla;

23

 Reserve

  Rezerwa

Fig.7  Bows pin rails - Nagielbanki dziobowe                                       

 

1

 

 Reserve ;

2

 Lower main topsail yard brace

 Bras dolnej grotmarsrei;

3

 Upper rnain topsail yard brace

 Bras górnej grotmarsrei;

4

 Main topgallant yard brace

 Bras grotbramsrei,

5

 Main royal yard brace

 Bras grotbombramrei;

6

 Main sky yard brace

 Bras grottrumsrei;

8

 Main topgallant stay

sail downhaul;

7

 Main staysail downhaul

 Niderholer grotbramsztaksla             

9

 

 Reserve;

10

 Fore course clewline

 Gejtawa foka;           

11

 Fore course buntlines

 Gordingi foka;

12

 Lower fore topsail clewline

 Gejtawa dolnego fokmarsla;

13

 Lower fore topsail buntlines

 Gordingi dolnego fokmarsla;

14

 Upper fore topsail clewline

 Gejtawa górnego fokmarsla;

15

 Upper fore topsail buntlines

 Gordingi górnego fokarsla;

16

 Fore topgallant clewline

 Gejtawa fokbrarnsla;

17

 Fore topgallant buntlines

 Gordingi fokoramsla;

18

 Fore royal clewline

 Gejtawa fokbombramsla;

19

 Fore royar buntlines

 Gordingi fokbombramsla;

20

 Fore sky clewline

 Gejtawa foktrumsla;  

21

 Fore sky buntlines

 Gordingi foktrumsla;

22

 Main sky staysail downhaul

 Niderholer grottrumsztaksla;   

23

 

 Reserve;

24

 Middle jib halyard

 Fał bramkliwra; 

25

 Ensign halyards

 Flaglinki;

26

 Sky jib halyard

 Fał trumslatacza ; 

27

 

 Reserve;

28

 Main course tack

 Hals grota;       

29

 Main staysails sheets

Szoty sztaksli;

30

 Lower fore topsail yard brace

 Bras dolnej fokmarsrei;

31

 Upper fore topsail yard brace

 Bras górnej fokmarsrei;

32

 Fore topgallant yard brace

 Bras fokbramrei; 

33

 Fore royal yard brace

 Bras fokbombramrei;

34

 Fore sky yard brace

 Bras fokbrumsrei;

35

 Lower main topsail sheet

 Szot dolnego gotamarsla;

36

 Upper main topsail sheet

 Szot górnego gratmarsla;

37

 Main topgallant sheet

 Szot  górnego grotbrarnsla;

38

 Main royal sheet

 Szot fokbombramsla;

39

 Main sky sheet

 Szot grottrumla;       

40

 Main course tack

 Hals grota;

41

 

 Reserve;

42

 Flying jib halyard

 Fał latacza;       

43

 Reserve;

 

44

 Outer jib halyard

 Fał bombramkliwra;

45

  Reserve;

 

46

 Inner jib halyard

Fał stenkliwra;

47

 Main royal staysail downhaul

 Niderholer grotbombramsztaksla

Fig. 8 Midship pin rails - Nagielbanki śródokręcia                               

 

1

 Middle brali

 Pośredni ściągacz sterżagla;

2

 Lower outhaul

 Dolny autholer,

3

 Lower inhaul

 Dolny inholer;

4

 Upper outhaul

 Górny outholder;

5

 Upper inhaul

 Górny inholer;

6

 Upper brail

 Górny ściągacz sterżagla;

7

 Lower brail

 Dolny ściągacz sterżagla;

8

 Main staysails sheets

 Szoty grotsztaksli;

9

 Fore course sheet

 Szot foka;

10

 Fore course yard brace

 Bras fokrei;

11

 Main course clewline

 Gejtawa grota;

12

 Main course buntlines

 Gordingi grota ;

13

 Lower main topsail clewline

 Gejtawa dolnego grotmarsia;

14

 Lower rnain topsail buntlines

 Gordingi dolnego grotmarsla;

15

 Upper main topsail clewline

 Gejtawa górnego grotmarsla;

16

 Upper main topsail buntlines

 Gordingi górnego grotmarsla;

17

 Main topgallant clewline

 Gejtawa grotbrarnsla;

18

 Main topgallant buntlines

 Gordingi grotbramsla ;

19

 Main royal clewline

 Gejtawa grolbombramsla;

20

 Main royal buntlines

 Gordingi grotbombramsla;

21

 Main sky clewline

 Gejtawa grottrumsla;

22

 Main sky buntlines ;

 

23

 Reserve;

 

24

 Main topgallant staysail halyard

 Fał grotbramsataksla;

25

 Main sky staysail halyard

 Pał grottrumsztakslą;

26

 Gaff guy

 Gaja gafla;

27

 Vang

 Obciągacz bomu,

28

 Main course yard brace

 Bras grotrei;

29

 Main course sheet

 Szot sterżagla;

30

 Spanker sheet

 Szot sterżagla ;

31

 Main royal staysail halyard

Fał grotbombramsztaksla;

32

 Main staysail halyard

Fał grotsztaksla.

Fig. 9   Stem pin rails - Nagielbanki rufowe                                               

 

 

1

 Bow lines

Cumy dziobowe

2

 Stem lines

 Cumy rufowe;

3

 Bow spring

 Szpring dziobowy;

4

 Stern spring

 Szpring rufowy;

5

 Breast linę

 Cuma poprzeczna;

6

 Chock

 Przewłoka;

7

 Bollard

 Poler,

Fig.10. Mooring lines - Cumy