Pogoria

MarineTraffic.com - Pogoria, the latest position

Baranowski School Afloat

Historia kołem się toczy. Poniżej Historia 1-szej Szkoły pod Żaglami.

Obecnie kapitan Krzysztof Baranowski powraca na Pogorię

The page is devoted to the first Class Afloat, organized aboard s/y Pogoria during the 1983-84 school year.

Information courtesy of Kazimierz Robak.

Read an introduction in English.

 

Strona poświęcona jest 1-szej Szkoły pod Żaglami zorganizowanej na pokładzie s/y Pogoria w roku szkolnym 1983-84.

Informacje dostarczone są przez Kazimierza Robaka.

 

Route of the first Class Afloat (1983/1984) in Europe - drawing by Wojciech Przybyszewski, Rover Press 1995

The source of information for 'Pogoria' pages delivered by Z.Robak

Capitan K.Baranowski

s/y Pogoria yards and sails

MarineTraffic - Pogoria
gdzie jesteśmy
Chalabge 2019
EEE 2019
Bractwo Żelaznej Szekli s/y Pogoria Route of the first Class Afloat (1983/1984) in the World - drawing by Wojciech Przybyszewski, Rover Press 1995

Class Afloat by Kazimierz Robak and Wojciech Przybyszewski, Rover Press 1995

Five books have been published about Class Afloat of 1983-1984:

  1. Sergiusz NawrockiByłem Kaczorem; Glob 1985;

  2. Krzysztof Baranowski Szkoła pod żaglami; Iskry 1987;

  3. Jacek CzajewskiSzkoła pod żaglami; KAW Szczecin 1988;

  4. 4. Krzysztof Baranowski Samotny żeglarz; Wydawnictwo IPS 1995

  5. Kazimierz Robak (factual references by Wojciech Przybyszewski) - Szkoła; Rover Press, 1995. Currently available only as "SZKOLA.pdf" on CD in PDF format (copyright Kazimierz Robak, 2005)

if You want to buy a CDROM contact please K.Robak.

Na temat Szkoły ukazało się 5 publikacji książkowych:

  1. Sergiusz NawrockiByłem Kaczorem; Glob 1985;

  2. Krzysztof Baranowski Szkoła pod żaglami; Iskry 1987;

  3. Jacek CzajewskiSzkoła pod żaglami; KAW Szczecin 1988;

  4. Krzysztof Baranowski Samotny żeglarz; Wydawnictwo IPS 1995

  5. Kazimierz Robak (faktografia Wojciech Przybyszewski) – Szkoła; Rover Press 1995 (dostępna obecnie jedynie w wersji elektronicznej jako SZKOŁA.pdf; Wyd. Kazimierz Robak 2005).

 

 

jeśli chcesz być właścicielem CDROMu napisz do K.Robak.

Capitans Jacek Czajewski and Krzysztof Baranowski

Captain  Krzysztof Baranowski and Jacek Czajewski (from right to left) working over the manuscript of the book about historic voyage.

Kapitan Krzysztof Baranowski i Jacek Czajewski pochyleni nad manuskryptem książki o historycznym rejsie.

Web page with the Krzysztof Baranowski's film about the first Class Afloat, which took place aboard s/y Pogoria during the 1983-84 school year.

Film internetowy o 1-szej "Szkole pod Żaglami" (45 min) która odbyła się na pokładzie s/y Pogoria

Internet page of Brotherhood of Yards supporting and supplementary for Botherhood of Brig

Visit our other web page of the Brotherhood of Yards.

You will find the abbreviated history of the first Class Afloat and the continued history of School Afloat aboard sts F.Chopin.

Odwiedź również inną naszą stronę: Bractwo Rejowe.

Znajdziesz tam historię 1-szej Szkoły w skrócie jak i historię Szkoły kontynuowanej na pokładzie sts F.Chopin.

Asociation - Education with Sails

Page of the Education with Sails

Strona Stowarzyszenia Edukacja pod Żaglami

40 lat Pogorii

to już 40 lat

40 years of Pogoria
Pogoria Wspomnienia kulis budowy i pierwszych rejsów Rejs do Antarktydy Rejs do Antarktydy
1980-1981

end