Fundacja - Dookoła Świata za Pomocną Dłoń

BoatShow 2010

i konferencja prasowa kapitana Krzysztofa Baranowskiego

Back to resque activities

12.11.2010

Na terenie BoatShow 2010 w Poznaniu odbyła się bardzo ciekawa konferencja prasowa kapitana Krzysztofa Baranowskiego który dokładnie opisał przebieg wydarzeń i perspektywy odbudowy żaglowca oraz "Szkoły pod Żaglami".

Ponowił informacje o zamiarach budowy nowego żaglowca z przeznaczeniem dla przyszłych Szkół.

Przypominamy, że na żaglowcu jest około 150 lin (szacunkowa długość wg 1-szego to około 2.5km!). I te "wszystkie sznurki" trzeba odpowiednio sformować i zakończyć (tygodnie pracy dla wielu osób, tego nikt inny nie zrobi)

kapitan i administrator

porównaj z 2005

uczestnicy rejsu

uczestnicy rejsu

stanowisko wystawowe

młodzi żeglarze morscy

Konferencja prasowa

migawki z BoatShow

migawki z BoatShow

żaden nie równa się

naszemu STS F.Chopin

o jaskółka, jest Chopin.

Szefowa stoiska nie umiała znaleźć

powiązania nazwy z naszym brygiem

Tak więc zapraszam do

Brygowych Chopinalii