Teofila

born:            29.04.1842  - 13.03.1882

         

   Polski

Rodzina

  English

 

Teofila

Teofila

Grób rodzinny Sułowskich na historycznym cmentarzu Powązki, Warszawa

Family grave on historic Powazki Cementary in Warsaw, Poland

Link do strony ojca - Jan

Link to father's page -Jan

Potempscy - 1860
Kijów około 1860

Poszukiwania śladów rodziny na Ukrainie (Kijów)

search in Ukraine Archives

Teofila - akt urodzenia 1843 - akt urodzenia Nekrolog Nekrolog

Fotografia po lewej została wykonana w Kijowie 4 czerwca 1864.

The photograph above was dane in Kiev June 4th, 1864

Praktycznie nic nie jest wiadome o losie Teofili oprócz króciutkiej informacji na płycie grobowca nekrolog

There is very little know about the life of Teofila except a short massage on a grave.