Książka poświęcona Polskiej Kompozycji Szachowej w przekroju ostatnich 100 lat

 

 

 

100 years of Polish Chess Composition - 1956

 

 

100 years of Polish Check Compositions.

Both Waclaw and Edward Potempscy were active check masters and creators of so called tree steps check tasks.

 

 

 

100 years of Polish Chess Composition - contens

Marcin Wróbel

100 lat polskiej kompozycji szachowej

Sport i Turystyka

Warszawa 1956

szachy - goniec   Chess Masters
Idzie nowe - maszyny zwyciężają
(AI - Artificial Intelgence
DeepMind)
Szachy Edwarda
Szachy Edwarda
Szachy - krótka historia
20 lipca -
Międzynarodowy
Dzień Szachów

         

Wacław Potempski   (strony 17-22)
Najpoważniejszym kompozytorem w dziale trzychodówki przed  Przepiórką był niewątpliwie Wacław Potempski. Urodził się on w 1871r., studiował matematykę w Kijowie, a następnie ukończył Politechnikę w Rydze w 1902 r. z tytułem inżyniera mechanika. Od tego czasu mieszkał stale w Warszawie.
W latach dziewięćdziesiątych zainteresował się kompozycją szachową, debiutował w 1892 r. w dziale szachowym Kuriera Warszawskiego. Komponował niewiele, zbiór jego zadań zawiera zaledwie 67 zadań, głównie dwu i trzychodówki. Rzadko uczestniczył w konkursach i uzyskał wszystkiego 8 wyróżnień, z czego 4 grody, w tym 2 pierwsze. Zmarł nagle w sile wieku w 1929 roku przeżywszy lat 57.
Omawianie działalności Potempskiego rozpoczynamy od przedstawienia nagrodzonej dwuchodówki z Tygodnika Ilustrowanego.
Typowym przykładem „czeskiej” dwuchodówki jest kompozycja 16.

 

Edward Potempski  (strony 22-24)
również ceniony kompozytor pierwszego okresu.
Urodził się w 1876 r. w Warszawie, szkołę średnią ukończył w Kijowie, następnie studiował na politechnikę w Rydze i Karlsruhe, uzyskując stopień inżyniera elektryka.
Komponował najwięcej w latach 1894—1900 i to prawie wyłącznie trzychodówki z wzorowymi matami; zadania drukował prze ważnie w Kurierze Warszawskim. W okresie międzywojennym prawie nie komponował. Zmarł w 1936 r.
-
Jako ilustrację działalności problemowej Edwarda Potempskiego przypominamy cztery jego trzychodówki, wszystkie z Kuriera Warszawskiego.

Kurier Warszawski 1893 Kurier Warszawki 1894 , III nagroda.

 

Gazeta Wyborcza

sobota-niedziela 22-23 lipca 1995

 

            Our Chess Clasics - Waclaw Potempski                        Our Chess Clasics - Edward Potempski  Stanisław - sekcja szachów   Stanisław - sekcja szachów Szachista