Szlachta Smoleńska

 

 

Google Translator

Szlachta Smoleńska
Smoleńska Szlachta
Szlachta Smoleńska
Starocie
Poszukiwania
...
Potiomkinowie, według General Heraldry of Russian Nobles, byli pochodzenia litewskiego.
Świadczy o tym przynależność ich rodu do polsko-litewskiego herbu książąt litewskich Giedyminowicza,
potomka wielkiego księcia Giedymina (XIV w.) „Pościg” [32, 285]. W ramach „szlachty smoleńskiej” w 1654 r.
Wskazany jest także jeden z przedstawicieli tego rodu, Semion Potiomkin [43, 63].

Rzeczywiście, zgodnie z oficjalnie uznanymi genealogiami, Potiomkinowie byli potomkami polskiej szlachty
Jana (Hansa) Potempskiego, który wyjechał do Rosji na początku XVI wieku. i wszedł na służbę wielkiego księcia moskiewskiego Wasilija III Iwanowicza.
Jan Potempsky został ochrzczony imieniem Tarasiy Aleksandrowicz Potiomkin i otrzymał majątki.
To prawda, że ​​te informacje nie są obsługiwane w dokumentach. Jednak jest całkiem wiarygodne,
że Fiodor Illarionovich Potemkin, syn Illariona Tarasowicza Potiomkina, zwanego Bułgakiem,
był, zgodnie z ich genealogią, wnukiem wspomnianego przodka Jana Potempskiego.


...