Cyberleninka

 

 

Google Translator

Cyberleninka
Jan wiek XVII Starocie
Poszukiwania
...
Rzeczywiście, zgodnie z oficjalnie uznanymi genealogiami,
Potiomkinowie byli potomkami polskiej szlachty Jana (Hansa) Potempskiego,
który wyjechał do Rosji na początku XVI wieku. i wszedł na służbę wielkiego księcia moskiewskiego Wasilija III Iwanowicza.
Jan Potempsky został ochrzczony imieniem Tarasiy Aleksandrowicz Potiomkin i otrzymał majątki.
To prawda, że ​​te informacje nie są obsługiwane w dokumentach.
Jednak jest całkiem wiarygodne, że Fiodor Illarionovich Potemkin, syn Illariona Tarasowicza Potiomkina, zwanego Bułgakiem, był,
zgodnie z ich genealogią, wnukiem wspomnianego przodka Jana Potempskiego.

...