Więcej fascynujących śladów (głównie po Rosyjsku)

 

 More fascinating traces (in Russian)

 


Próba porównania dokumentów w posiadaniu rodzinny
z dokumentami w zasobach internetowych

Jan (Ivan) Potempski

JanArchiwa w Kijowie
Potempscy - 1860
Kijów około 1860
Problem na który zwracają uwagę wszyscy badacze:
tłumaczenie nazwisk i ich pisownia

Екатерина Великая и Потёмкин: имперская история любви (fb2)

Flibusta

Ciekawy fragment:
Grigorij Aleksandrowicz Potemkin urodził się 30 września 1739 r. [7] w małej wiosce Chizhovo niedaleko Smoleńska. Potiomkinowie posiadali skromną posiadłość i 430 poddanych. Rodzina wcale nie była bogata, ale też nie była biedna; aby wzmocnić swoją nie błyskotliwą pozycję, uciekali się do dziwnych metod, niezwykłych nawet jak na standardy odległych przedmieść Imperium Rosyjskiego. Byli bardzo licznym klanem polskiego pochodzenia i jak każda szlachecka rodzina wymyślili dla siebie dość wątpliwą genealogię. Im skromniejsze pochodzenie, tym bardziej okazałe drzewo genealogiczne: Potiomkinowie ogłosili, że pochodzą od przywódcy plemion włoskich Telesin, które oblegały Rzym w I wieku pne. e. i przywódca Dalmatyńczyków ze Źródła, który żył w XI wieku naszej ery. mi. Przez kilka stuleci ślady tych włosko-dalmatyńskich potomków osób królewskich giną, a potem nagle pojawiają się w prowincji smoleńskiej, gdzie noszą zupełnie nie łacińskie nazwisko Potempski, po polsku - Potempski.

Rodzina umiejętnie manewrowała między moskiewskimi carami i królami polskimi, otrzymując od nich ziemię pod Smoleńskiem. Za przodka uważano Jana-Hansa Potemkina (po przejściu na prawosławie - Tarasiusa, co prawdopodobnie było odniesieniem do Telesina), który miał dwóch synów, Iwana i Illariona. Dały początek dwóm odgałęzieniom rodziny Potiomkinów [2]. Gregory należał do młodszych potomków Hilariona. Zarówno ze strony matki, jak i ojca, jego przodkami byli dworzanie i oficerowie średniego szczebla. Od czasów pradziadka Grzegorza rodzina służyła tylko dworowi moskiewskiemu. Ruś moskiewska stopniowo odzyskała utracone przez Rusi Kijowską ziemie Rzeczypospolitej. Potiomkin cieszył się szacunkiem szlachty smoleńskiej, gdzie dzięki licznym małżeństwom wszyscy byli ze sobą spokrewnieni. Lokalne społeczeństwo miało szczególną polską tożsamość: jeśli szlachta rosyjska nazywana była szlachtą, to arystokraci smoleńscy, na wzór swoich polskich odpowiedników, nazywali siebie szlachtą. Dziś Smoleńsk wydaje się być integralną częścią Rosji, ale kiedy urodził się Potiomkin, województwo smoleńskie nadal było obszarem przygranicznym.

Jan wiek XVII
1654 (?) 1791
"Szlachta Smoleńska"

Potempscy => Potemkiny
Потемпский => Потёмкины
Smoleńska Szlachta
Szlachta Smoleńska
Simon Montefiore historical research Jan Potempski
 
Poszukiwania przeniesień rodziny
Zmiany terytorialne Polski
Potempski the priest - early history
1772
 ks. Wojciech Potempski 
Potempski - Potemkiny 
Jan
Hans Potempski
Wasylków
Васильків
Wiki 2
Dekret Katarzyny II
21 kwietnia 1785
Spis Rodów mieszczan
 Guberni Kijowskiej
Seweryn Urski
wg. Urski
Seweryn Urski Paweł - wylegitymowany w Galicyi w 1782
Alojzy - namiestnik grodzki owrucki
Jan - susceptant latyczowski 1790-1793
Józef - syn Jana, urzędnik w powiecie wasilkowskim 1858
Jak stwarzaliśmy Rosję
szukamy na stronie Потемпский
Wikipedia ru
Wikipedia ru
Spis powszechny w Kijowskiej Guberni
Spis powszechny
w Kijowskiej Guberni
Polskie Towarzystwo Genealogiczne
Polskie Towarzystwo Genealogiczne
Wasylków
Wasylkov
Rosyjski Kurier Warszawy
na stronie 4/20
o Dostojewski vs Potempski
Ciągły problem pisowni nazwiska
Świadectwa urodzenia synów Jana są wystawione na nazwisko Potemski
Jeszcze ciekawsza jest zmiana na Potemkiny

Poszukiwania
w oparciu o szczątkowe zapisy
1. Grób Jana (Wasylków?)
2. Poszukiwanie informacji o rodzicach Jana
3. Weryfikacja z danymi od Urskiego
Google Genealogy
Spis Ziemian
Spis mieszczan Kijowskiej Guberni 1906
Ukraina Poszukiwania dokumentów w Archiwach (Kijów)
Koziegłowy Informacje z Koziegłowy