Historia - źródła historyczne

Poszukiwania początków historii rodziny i nazwiska

 

  Historic Background - documents

A search for a family name place of living of the Family

 

 


 Traces in old History

Sprawdź również i tę stronę!

Jan Potempski

Potiomkin - Potempski, great mistery

Mutiny on the Battleship Potemkin Potemkin village
Potemkin village
Starocie
Poszukiwania

Wybrany fragment z książki.

W istniejących dokumentach nie ma dowodów na bezpośredni związek naszej genealogii z rodzinami opisanymi w książce, chociaż miejsce pobytu, zajmowane stanowiska etc. udokumentowanych przodków mają związek pośredni.

"...

Grigory Alexandrovich Potemkin urodził się 30 września 1739 w niewielkiej miejscowości Chizhova, niedaleko od starego ufortyfikowanego miasta Smoleńsk. Potemkinowie posiadali niewielką posiadłość oraz około 430 poddanych. Rodzina nie należała do bogatych, ale też nie można nazwać jej biedną. Posiadali status przeciętny oraz zachowywali się 'dziwnie' jak na standardy obowiązujące na ogromnych przestrzeniach Imperium Rosyjskiego na terenie którego żyło wiele klanów pochodzenia polskiego która jak większość szlachty posiadała nie do końca udokumentowaną genealogie. Im rodzina posiadała niższe pochodzenie tym bardzie trudniej dojść jej przodków. Tak więc Potemkinowie twierdzili, że pochodzą z rodu Telesin, księcia włoskiego plemienia które walczyło z Rzymem w roku około 100 BC oraz również księcia dalmatyjskiego plemienia Istok z okresu około 11 wieku naszej ery. Po wiekach niejasnych losów klan włosko-dalmateński pojawił się na nowo w okolichach Smoleńska. Pojawiło się około 14 rodzin o nie łacińskim nazwisku 'Potemkin' albo spolonizowanym 'Potempski'.

..."

Extracts from the book.

In the Family document found up to now there is no explicid proof od direct connection of our genealogy with families described in the book but the regions of leaving, occupied positions etc. of documended ancestors show some indirect connection.

"...

Grigory Alexandrovich Potemkin was born on 30 September 1739* in the small village of Chizhova, not far from the old fortress city of Holy Smolensk. The Potemkins owned the modest estate and its 430 male serfs. The family were far from rich, but they were hardly poor either. However, they made up for their middling status by behaviour that was strange even by the standards of the wilder borderlands of the Russian Empire. They were a numerous clan of Polish descent and, like all nobility, they had concocted a dubious genealogy. The more minor the nobility, the more grandiose this tended to be, so the Potemkins claimed they were descended from Telesin, the prince of an Italian tribe which threatened Rome in about 100 bc, and from Istok, a Dalmatian prince of the eleventh century ad. After centuries of unexplained obscurity, these royal Italian–Dalmatians reappeared around Smolensk 14 potemkin and catherine bearing the distinctly unLatinate name ‘Potemkin’ or the polonized ‘Potempski’.

...."