Historia

 

Informacje dostępne w Herbarzu Niesieckiego.

  Historic Background

 

Information avaliable from Heraldic documentation by Niesiecki

strona w opracowaniu

page under cunstruction

Niesiecki Heraldy Records

Herbarz Niesieckego Potempski herbu Odrowąż (t. 7 s. 426)