Klepsydra z 10.03.1898

 

Obituary, March 10th, 1898

 

Ś.p. Hieronim Potempski
Urzędnik Kancelarii Warszawskiego Generała-Gubernatora, Radca Kolegialny, Kawaler orderów
zmarł 10 marca 1898 roku przeżywszy 64 lata.

Nabożeństwo żałobne za spokój jego duszy odbędzie się w kościele Św. Antoniego (przy ul. Senatorskiej) dnia 13 marca.
Na te smutne obrzędy pozostali w głębokim smutku: synowie, bracia, siostra i rodzina,
zapraszają krewnych, życzliwych i kolegów zmarłego - osobne zaproszenia rozsyłane nie będą

 

Z nekrologu dowiedzieliśmy się (pierwszy ślad), że Hieronim miał braci, czyli nie jedynego brata Joachima. Tak więc stał się oczywistym  fakt uwidocznienia dużej grupy osób na zdjęciu rodzinnym Jana i Marianny Potempskich z około 1860 roku wykonane w Kijowie.