born:            24.07.1832 - 1891

 

Rodzina

children Jan
Wlaczesław
Aniela

   Polski

  English

Potempski Family 1860- the oldest photo

 

Fotografia została wykonana w Kijowie około 1860 roku

Link do strony ojca - Jan

Link to father's page -Jan

Karolina Potempska Karolina Potempska
od około 1864 żona Józefa
Internet Archive członek Zarządu spółki w 1870
Józef i Karolina Józef i Karolina z Zelinów
fundatorzy kaplicy cmentarnej
córka Aniela też ufundowała kapliczkę
 

Najstarsze informacje

New tracers, nothing sure! ślady

The oldest information

Józef nad Hieronim birthday Wpis urodzin Józefa Eliasza w 1832
(poz. 17)
Herbarz Szlachty Polskiej
Seweryna Uruskiego
...
Józef, syn Jana, urzędnik w powiecie wasilkowskim 1858 r...
Józef Ciekawy ślad z opracowania zajmującego się osobami działającymi w strukturach władzy Rosyjskiego Imperium