Polski

  English

 

born:            30.09.1833  -  10.03.1898

children

Wacław

Edward

 

Link do strony w poprzedniej wersji

Strona bez miniaturek zdjęć. Wczytywana jest o wiele szybciej co jest istotne jeśli nie posiadamy tz. szybkiego łącza.

Link to page in the old format.

There are no miniatures of photos so the page is loaded much quicker.

 

Link do strony ojca - Jan

Link to father's page -Jan

Link do strony syna - Wacław

Link to son's page -Wacław

Link do strony syna - Edward

Link to son's page -Edward

Grób rodzinny na historycznym cmentarzu Powązki, Warszawa

Family grave on historic Powazki Cementary in Warsaw, Poland

Informacje o wielu pokoleniach inżynierów w rodzinie Potempskich

Information about family technical background

Wyciąg z Historii Rodów Szlacheckich wg. Nisieckiego (1894), Urskiego (1904)

History of Nobility in Poland, Niesiecki (1894), Urski (1904)

Poszukiwania śladów rodziny na Ukrainie (Kijów)

Search in Ukraine Archives

Odpis aktu zgonu.

Death Certificate

Nekrolog z dnia 13.03.1898.

Z nekrologu dowiedzieliśmy się, że było więcej dzieci niż do tej pory wiedzieliśmy.

Warto też zwrócić uwagę na język jakim jest pisany.

Death obituary

Fotografia po lewej została wykonana w

Kijowie 4 czerwca 1864.

The photograph n the left was dane in Kiev June 4th, 1864