Rodzina

   Polski

  English

 

born:            30.09.1833  -  10.03.1898

children

Wacław

Edward

 

Link do strony ojca - Jan

Link to father's page -Jan

Potempscy - 1860
Kijów około 1860

Link do strony syna - Wacław

Link to son's page -Wacław

Link do strony syna - Edward

Link to son's page -Edward

Józef nad Hieronim birthday Wpis urodzin Hieronima w 1833
(poz. 18)
Hieronim - archive Archiwa miejskie
próba odczytania

Grób rodzinny na historycznym cmentarzu Powązki, Warszawa

Family grave on historic Powazki Cementary in Warsaw, Poland

Informacje o wielu pokoleniach inżynierów w rodzinie Potempskich

Information about family technical background

Wyciąg z Historii Rodów Szlacheckich wg. Nisieckiego (1894), Urskiego (1904)

History of Nobility in Poland, Niesiecki (1894), Urski (1904)

Poszukiwania śladów rodziny na Ukrainie (Kijów)

Search in Ukraine Archives

Odpis aktu zgonu.

Death Certificate

Nekrolog z dnia 13.03.1898.

Z nekrologu dowiedzieliśmy się, że było więcej dzieci niż do tej pory wiedzieliśmy.

Warto też zwrócić uwagę na język jakim jest pisany.

Death obituary

Fotografia po lewej została wykonana w

Kijowie 4 czerwca 1864.

The photograph n the left was dane in Kiev June 4th, 1864