Historia - źródła historyczne

  Historic Background - documents

Niesiecki Heraldic Records

Wyciąg z Historii Rodów Szlacheckich wg. Niesieckiego (1894).

Przeczytaj również Potemkin.

Niestety dokumenty znajdujące się w rękach rodziny nie zawierają pisanych dowodów na bezpośrednią zależność Genealogii Rodziny z zamieszczonym wpisem ale wskazują na to dowody pośrednie i dalsza historia Rodziny (np. nadanie szlachectwa, region zamieszkania)

History of Nobility in Poland, Niesiecki (1894). See Potemkin as well.

Documents of our Family do not have proof for direct descend of Genealogy but it is evident indirectly (Coat of Arm, place of leaving of our Great Grand Parents etc.)

 

 

Oswald Zaprzaniec z Siemuszowej Pietruski. Poczet elektorów, Lwów :K. Jabłoński, 1845

 

Bardzo ciekawy tekst dotyczący zagadnienia pisowni nazwisk i ich tłumaczeń innych języków na przykładzie nazwiska Eysmont (V-XII). Problem pisowni nazwiska może również dotyczyć naszej rodziny.

 

Tam też wzmianki o Potępskim Józefie (s.283):

województwo lubelskie, za Augusta II, wojski Trembowelski

Oswald Pietruski, Lwów, 1845

Herbarz Szlachty Polskiej Rodzina Seweryna Uruskiego z 1904 roku.

"Paweł wylegitymowany w Galicyi 1782, Aloizy, namiestnik grodzki Owrucki, i Jan, susceptant latyczkowski 1790-1793 r.

Józef, syn Jana, urzędnik w powiecie wasilkowskim 1858 r."

History of Nobility in Poland, Uruski (1904)

 

 

Ze względu na fakt uczęszczania do gimnazjum w Kijowie przez Edwarda i Władysława rozpoczęto poszukiwania dokumentów i śladów rodziny na terenach obecnej Ukrainy.

Uzyskano informację potwierdzającą  wpis o narodzinach:

Hieronima dnia 30 września 1833 roku.

Władysława dnia 23 sierpnia 1871 roku.

Edwarda dnia 15 września 1876 roku.

Dzięki temu dokumentowi poznaliśmy dane rodziców Hieronima: Jan (Iwan) oraz Marianna Potempscy.

 

Traces of Family search in Kiev region

(Russia inold times), now teritory

of Ukraine