Historia - źródła historyczne

 

Tekst oryginalnego dokumentu wydanego

9 października 1890 roku:

Herb Rodziny - Odrowąż

  Historic Background - documents

 

Free translation of the attached document (not easy to understand) which was issued October 9th, 1890.

 

Rodzina Potempskich w tym okresie (okupacja Rosyjska) mieszkała w mieście Wasilków pod Kijowem. Synowie Marii i Hieronima Potempskich uczęszczali do Gimnazjum w Kijowie (odpowiednik dzisiejszego liceum).

Document is written in old Russian. Poland at that time was under Russian rule. Potempski Famili was living in town Wasilkow atteched to Kiev. Sons of Maria and Hieronim Potempski studied in High School in Kiev.

Zgodnie z rozporządzeniem JEGO IMPERATORSKIEJ WIELKOŚCI, dla właściwego Departamentu Senatu do spraw Heraldyki Edwardowi Hieronimowiczowi POTEMPSKIEMU urodzonemu w dniu 15-go marca 1876 zostało postanowione w dniu 22 maja 1890 roku przez Zebranie Szlachectwa Kijowskiego o utrzymaniu przyznanego tytułu i wpisano do ksiąg rodu Potempskich co zostało potwierdzone podczas posiedzenia No 208 Senatu w dniu 18 września 1890 roku, wpisano do księgi Nr 69 strona IX.

On a Decree of HIS IMPERIAL MAJESTY issued by an approriate Heraldy Senate Department for Kiev Coat of Arms Committee No 208 on May 22nd, 1890 for Edward Hieronimowicz Potempski a comfirmation of Family Heraldy has been issued and marked in Family RecordS on September 18th, 1890 in the book No 69 page IX.

Podobny dokument został wydany Wacławowi Potempskiemu.

A similar document has been issued for Waclaw Potempski.