born:            ?.?.1839  - 26.11.1925

         

   Polski

  English

Link do strony w poprzedniej wersji

 

Link to page in the old format.

 

Grób rodzinny na historycznym cmentarzu Powązki, Warszawa

Family grave on historic Powazki Cementary in Warsaw, Poland

Link do strony ojca - Jan

Link to father's page -Jan

Poszukiwania śladów rodziny na Ukrainie (Kijów)

search in Ukraine Archives

Fotografia po lewej została wykonana w Kijowie 4 czerwca 1864.

The photograph above was dane in Kiev June 4th, 1864

Praktycznie nic nie jest wiadome o losie Adelii oprócz króciutkiej informacji na płycie grobowca

There is very little know about the life of Adela except a short massage on a grave.