Jozef Potempski                                                main            tree

 

born/died:      ?.?.1835  - ?.?.?

                   

 

                                                                                                                                       

Check for the oldest information avaliable                    dawno                  Najstarsze dostępne informacje.

    Jozef  - only information avaliable:                                                           Józef  - jedyne dotychczas informacje:

Printed statement informing about the death of Hieronim       nekrolog            Informacja wydrukowana na nekrologu informująca o śmieci Hieronima

Signature states that Hieronim had brothers not only Joachim                        W podpisie wyraźnie napisano, że Hieronim miał braci a nie tylko Joachima

 

 

 

                                                       

 

T