Hieronim Potempski                                                main            tree

 

born/died:    

   

            Hieronim:                        30.09.1833  -  10.03.1898

                    children / dzieci

                                    Wacław, Edward

 

                                                                                                                                                        

 

                       Page new version                                           Nowa wesja strony     

Check for the oldest information avaliable.                           dawno           Najstarsze dostępne informacje.

Hieronim - record from City of Warsaw Archives                 hieronim        Hieronim - wpis do Archiwum miasta Warszawa

Hieronim wife's name is Maria Konopka.                                                Żona Hieronima nazywała się Maria z Konopków.

Grave on the historic Powazki Cementary                            grób             Grób na historycznym cmentarzu Powązki, Warszawa

He was graduated from Mechanical Department                 elektrycy        Ukończył Wydział Mechaniczny na Ryskiej Politechnice.

Riga Technical University.

Death Certificate                                                                zgon            Odpis aktu zgonu

Death abituary                                                                 nekrolog         Nekrolog z 13.03.1898

 

                                                       

 

The photograph above was dane in Kiev June 4th, 1864                                Fotografia powyżej została wykonana w Kijowie 4 czerwca 1864.