Adela Potempska                                                main            tree

 

born/died:      ?.?.1839  - 26.11.1925

                   

                                                                                                                                                        

 

                      Page new version                                                           Nowa wesja strony

Check for the oldest information avaliable                dawno                  Najstarsze dostępne informacje.

Adela was married and changed name to Deller.                                          Adela po ślubie przyjęła nazwisko Deller.

She is buried on the historic Powazki Cementary                grób                  Jest pochowana na historycznym cmentarzu Powązki w Warszawie.

 in Warsaw.

 

                                                       

 

The photograph above was dane in Kiev June 4th, 1864                                Fotografia powyżej została wykonana w Kijowie 4 czerwca 1864.