Just after Wedding Ceremony - 1947

 

Halina Potempska

   Polski

W dniu 7 marca 2008

w Ratuszu miasta stołecznego Warszawa odbyła się uroczystość wręczenia medalu za długie Pożycie Małżeńskie

ślub: 16.12.1947

  English

On March 7, 2008

a madal presentation for  60 years togather had been performed in the Major Office in Warsaw

Stanisław Potempski

Stanisław Potempski

Medal z nadania Prezydenta Rzeczpospolitej został wręczony przez Wojedodę Mazowiedzkiego Jacka Kozłowskiego (wywiad)

Medal was granted by President of Republic of Poland and given by Jacek Kozłowski

 

foto M.Potempski

foto M.Potempski

foto M.Potempski

foto M.Potempski

Jak ten czas leci!

26.12.2009 - kolejna rocznica (62)