Odrowaz - Potempski Family Coat of Arms

Go to Main Potempski Family Page

Write to the Page administrator

 

 

Mapa Polski 1573
Mapa Polski 1573

   Historia

   History

 

Miniatura "Nadanie herbu protoplaście Odrowążów" w "Liber Genesos ilustris Familiae Shidlovicae"

Autor: Stanisław Samostrzelnik w Archiwach Muzeum w Kurniku

Lechia Empire

Lechia Empire
Zbliża się 100-lecie niepodległości a więc coraz intensywniej pojawiają się teorie o nieprawdopodobnej przeszłości Polaków

Wyciąg z Historii Rodów Szlacheckich wg. Niesieckiego (1894), Uruskiego (1904)

 

Krainy Historyczne w Polsce

HisMag.org

History of Nobility in Poland, Niesiecki (1894), Uruski (1904)

Interesująca informacja z miasta Koło z okresu Konfederacji Barskiej, rok wpisu 1772.

Information about reverent Potempski from 1772

Historia Herbu Odrowąż

Odrowaz by Wikipedia - Russian version

history of Polish Knights Coat of Arm
Information from Polish History, Heraldy and Genealogy

Informcje z portalu Polish History, Heraldy and Genealogy

Kościół OO Bernardynów we Lwowie (s.57)

Śląska Biblioteka Cyfrowa

 

Ciekawa książka historyczna autorstwa Simon Sebag Montefiore o niesamowicie barwnej i jakże ważnej postaci z czasów panowania carycy Katarzyny II. W materiałach źródłowych jest informacja, że Potemkin pochodził z rodziny ubogiej szlachty polskiej która używała nazwisko Potempski.

Information from historic book by Simon Sebag Montefiore about colourful and very important person called Potemkin from times of Catherin 2nd, tzar of Russia.

It is found that Potemkin came from the Polish family who used name Potempski.

Oryginalny dokument heraldyczny potwierdzający szlachectwo

 

Zmiany terytorialne Polski

Poszukiwania przeniesień rodziny

Heraldic records (1890), Kiev, Ukraine

Zebrane najstarsze dostępne informacje o losach rodziny w bardzo dawnych czasach

Rozbiory Polski - 1772 Collection of all very old information about
Potempski Family avaliable

Poszukiwania śladów rodziny na Ukrainie (Kijów)

Search in Ukraine State Archives

1898.. Historia Wydzłu Elektrycznego Politechniki Warszawskiej Historia Wydzłu Elektrycznego Politechniki Warszawskie

1987

Artykuł z miesięcznika PAX "Kultura Oświata Nauka". Historia rodziny Potempskich na tle historycznym

1987

An article about Potempski Family in PAX monthly

Artykuł o rodzinie autorstwa Bogdana Brózdy w Przeglądzie Technicznym

an article in the Przegląd Techniczny by Mr Brozda

Udział członków Rodziny w II Wojnie Światowej i Powstaniu Warszawskim 1944 roku

Participation of Potempski Family in fights in II World Wor and Warsaw Rizing 1944.

Walenty Rokwisz - uczestnik wielu wojen

Walenty Rokwisz fought in many wars.

90 Aniversary of Wielkopolskie Upraizing Powstanie Wielkopolskie  
Norman Davis II Wojna Światowa wg. Davisa 2nd World War by Norman Davis
Marzec 1968 - Politechnika Warszawska 1968
Politechnika Warszawska - strajk studentów
Kronika Wydarzeń Marcowych.

 

... aby jutro były z nas dumne

One of the early Solidarity poster.

Katalog Wystawy - Portret Rodzinny Warszawiaków na Zamku Królewskim, 2001

Catalogue of an Exhibition in the King's Palace in Warsaw, 2001, Poland