Coat of Arms / Herb Rodziny

 

Last update by author: Zbigniew Potempski  March 9nd, 2005  Ostatnie uaktualnienie przez autora: Zbigniewa Potempskiego

Information about Page updates                                                            Informacja o kolejnych uaktualnieniach strony

 

history records found in National Archives etc.                History          dokumenty historyczne znalezione w archiwach, bibliotekach i tym podobnych.

documents found in archives of various members             Family       dokumenty znalezione w zbiorach prywatnych Rodziny Potempskich

of Potempski Clan

 numerous documents called "witness of history"    Background    zbiór wybranych dokumentów mówiących o tle historycznym.

  internet links to other Genealogy Pages                    Links           zbiór wybranych skrótów internetowych rodzinnych i genealogicznych.
 

Webring GP
Dodaj | Lista
|
Kolejna | Losowa

  Genealogia i Heraldyka

Click on the images above (both Genealogia left and right)          Kliknij na obrazki powyżej (obie Genalogia po lewej i prawej stronie) aby

to vote for thispage  and make it  more popular.                              zagłosować na tę stronę i spowodować zwiększenie jej popularności.

 

                                                                                                                                           

    Guest Book/Księga odwiedzin            

     Guests Book/Check............Księga gości/przeglądanie

          Guests Book/add................Księga Gości/dopisywanie

 

History                                                                                                  początek

History of Nobility in Poland, Niesiecki (1894)                           Very old times          Wyciąg z Historii Rodów Szlacheckich wg.Nisieckiego (1894)

history of Polish Knights Coat of Arm                                            Odrowaz              Historia Herbu Odrowąż

heraldic records (1890)                                                                     Heraldic               Oryginalny dokument heraldyczny potwierdzający szlachectwo

search in Ukraine Archives                                                                   Kiev                    Poszukiwania śladów rodziny na Ukrainie (Kijów)

an article in the Przegląd Techniczny by Mr Brozda                     electricians            Artykuł o rodzinie autorstwa Bogdana Brózdy w Przeglądzie Technicznym

 

Family                                                                                                     początek

Family Genealogy Tree                                            Genalogy Tree              Drzewo genealogiczne rodziny

 

Exhibition in King's Palace in Warsaw, 2001                                 Family Portrait          Katalog Wystawy - Portret Rodzinny Warszawiaków na Zamku Królewskim, 2001

 

Adela                               - Adela Deller                                                       1839-1925

Andrzej                            - Andrzej Potempski, Canada

                                        - Eva Potempski, Canada

Anna                                - Anna Potempska, NY, USA                                1949-

Edward                            - Edward Potempski                                              1876-1936

Ela                                  - Elzbieta Potempska, Warsaw, Poland                 1954 -

Halina                             - Halina Potempska, Warsaw, Poland                    1924 -

Hieronim                         - Hieronim Potempski                                            1833-1898

Jan                                  - Jan Potempski                                                    ~ 1810 - ??

Janina                             - Janina Potempska                                              1886-1960

Joachim                          - Joachim Potempski                                             1835-1906

Joanna                             - Joanna Potempska, NY, USA                              1977-

Józef                                - Józef Potempski                                                 1835-?

Justyna                           - Justyna Potempska, Warsaw, Poland                   1989-

Kasia                              - Katarzyna Potempska, WI, USA                           1988-

Maria                              - Maria Swierszcz                                                   1909-1999

Marek                             - Marek Potempski, Warsaw, Poland                       1950-

Mateusz                         - Mateusz Potempski, Warsaw, Poland                    1985-

Rokwisz                          - Halina Potempska, Warsaw, Poland                      1924-

                                      - Jadwiga Rokwisz                                                   1903-1983

                                      - Walenty Rokwisz                                                   1894--1944

                                      - Zbigniew Rokwisz                                                  1922-1945

Stanislaw                       - Stanislaw Potempski, Warsaw, Poland                  1921-

Stefania                         - Stefania Msciwujewska                                         1912-1981

Tadeusz                         - Tadeusz Potempski                                               1905 -1976

                                      - Maria Potempska                                                   1914 - 2000

Waclaw                          - Waclaw Potempski                                                1871-1929

                                      - Maria Potempska                                                  1877-1974

Wawrzynowicz               - family

Xiomara                         - Xiomara Cooper, Bronx, NY, USA                         2005

Zbyszek                          - Zbigniew Potempski, Warsaw, Poland                   1949-

 

Main Family Page                                            www.potempski.com            Główna strona rodzinna

 

Background                                                                                        początek

    Poland's teritorial changes in history                                zmiany                Zmiany terytorialne Polski w rysie historycznym

    Poland in 1648-1705                                                        1648                  Polska w latach 1648-1705

    Poland 1772-1795                                                          zabory                 Polska w latach 1772-1795 (historia zabrów)

    Poland 1840-1849                                                           terytoria              Ziemie Polskie w latach 1840-1849

    Ukraine - serching for family traces (Kijev region)               kijow                   poszukiwanie śladów rodzinnych  - okolice Kijowa (Wasilków i Różyn)

    Afghanistan in years of Potempski visites                        afganistan             Mapa Afganistanu w okresie pobytu Potempskich w latach 1969-71

    Iraq in years of Potempski visites                                      iraq                    Mapa Iraku w okresie pobytu Potempskich w latach 1961-63

    Stanislaw and Halina travels                                            wyprawy              Podróże samochodem po świecie Stanisława i Haliny

 

Internet links

A selection of Internet Links connected with a name                                Zbiór wybranych skrótów do licznych stron internetowych związanych

Potempski or Potempska.                                                                    z nazwiskiem Potempski lub Potempska.

Search is undertaken to find out the connection of our                              Podjęto starania w poszukiwaniu związku pomiędzy autorami tych stron

family with those mentioned in presented links.                                       z naszą rodziną.

Any sugetions and information is very welcome.                 moje           Wszelkie informacje i wiadomości mile widziane.

 

Update history                                                                                      Historia zmian strony       początek

Addition of joke and humor page                                                         09-03-2005              dodanie strony dowcipów - trochę na wesoło

Zbigniew and Mateusz on a Sail Exihibition- KrakZagiel 2005            02-03-2005               uczestnictwo Zbigniewa i Mateusza w wystawie KrakŻagiel 2005

New page: Xiomara Cooper                                                                21-02-2005                nowa strona - Xiomara Cooper

Introduction of a page: Collection of Zbigniew's pages                       11-02-2005                generacja strony: przewodnik po stronach Zbigniewa

New photo: Joasia Ximara Ania                                                          08-02-2005                nowe zdjęcie: Joasia Xiomara Ania

Young Buffo Thatre prezentation - World upside-down,Justyna           07-02-2005                Prezentacja taneczna dla rodzin - małe Buffo; Justyna

Creation of a new page devoted to Brig Guild                                     05-02-2005                Przeniesienie informacji o F.Chopin na strony mini Bractwa Brygowego

Addition to Justyna - images from the last ball                                    30-01-2005                dodanie do Justyna - zdjęcia z ostatniego balu w gimnazjum

Addition of fresh photo of Joasia and Xioline                                      29-01-2005                dodanie nowego zdjęcia Joasi i Ziomary

Work i progress for Sybilla  (administrator of a new page)                     23-01-2005                Praca w toku dla Sybilli (administracja nową stroną)                                

Addition: Xiomara daughter of Joanna, basketball winners-Justyna     03-01-2005                dodanie: Ziomara-córka Joanny, zwycięski zespół koszykówki-Justyna

Small changes on various pages: Kasia, Marek, Bractwo, KOR            02-01-2005               drobne zmiany na wielu stronach: Kasia, Marek, Bractwo, KOR

Numerous additions (fotos): Justyna, Zbyszek, Mateusz                        01-01-2005               dodanie wielu zdjęć na stronach: Justyna, Zbyszek, Mateusz

Editorial changes and additions to Festival in Czacki: Mateusz           01-01-2005                zmiany edytorskie i dodatki do Festiwalów w Czackim: Mateusz

Change of the Main Genealogy Page                                                 01-01-2005                zmiana wyglądu głównej strony Genealogi Rodziny

Addition of two photos from early 50-ties - Zbyszek                              27-12-2004                dodanie zdjęć z lat 50-tych - Zbyszek

Addition of Marek's article about Karachi                                             26-12-2004               dodanie artykułu Marka o pobycie w Karaczi

Addition of XVIITheatre Festival in Czacki web page                          23-12-2004                dodanie strony internetowej XVII Festiwalu Teatralnego w Czackim

Small changes: Kasia,Justyna,Mateusz,Elżbieta                                 12-12-2004                drobne zmiany: Kasia,Justyna,Mateusz,Eżbieta    

Added photos from BoatShow in Lodz - Mateusz, Zbyszek                  28-11-2004               dodanie zdjęć z BoatShow w Łodzi - Mateusz, Zbyszek

Added photos from training in Erlangen - Zbyszek                              27-11-2004                zdjecia z pobytu na szkoleniu w Erlangen - Zbyszek

Change of a page dealing with my work  (HTML Presentation)           26-11-2004                Zmiana strony dotyczącej mojej pracy (przezentacja HTML)

Addition of page with links to Tall Ships and Brigantines                   15-11-2004                Dodanie strony poświęconej żaglowcom a w szczególności brygom

Additions do Walenty Rokwisz (persnal data and army achivements)  13-11-2004                Dodatki do Walenty Rokwisz (dane personalne oraz służba wojskowa)

Additions to Zbyszek (scouts) and Jadwiga Rokwisz                             12-11-2004                Dodatki do Zbyszek (harcerstwo) oraz Jadwiga Rokwisz.

Additions to Zbyszek and Walenty Rokwisz (military decorations)        11-11-2004                Dodatki do Zbyszek i Walenty Rokwisz (odznaczenia wojskowe)

Addition to Edward: History of Warsaw Telephone Exchnge               07-11-2004                Dodatki do Edward: Historia rozwoju telefonii na warszawskiej Pradze od 1888r

Addition of graves photos of known family members                           06-11-2004                Dodano zdjęcia grobów na odpowiednich stronach członków rodziny

Addition to Joachim: church in Rozyn, Ukraine                                   04-11-2004                Dodatki do Joachim: kościół Ciła Bożego w Różynie, Ukraina

Addition of Zbigniew Rokwisz                                                              04-11-2004                Dodanie Zbigniew Rokwisz

Additions to Halina: school and work IDs                                             04-11-2004                Dodatki do Halina: dokumenty takie jak legitymacje szkolne oraz pracy

Additions to Walenty: Wars for Independance, Prisoner                      01-11-2004                Dodatki do Walenty: Walki o Niepodległość (2-gi Pułk Ułanów), więzień Szczypiorna.

Additions of personal documents: Walenty, Jadwiga                          01-11-2004                Dodanie dokumentów osobidstych: Walenty, Jadwiga

Addition to Stanislaw: Polish engineers working in Ahganistan          31-10-2004                Dodatki do Stanisław: Polscy inżynierowie procujący w Afganistanie

Additions to Edward: History of the Electrical Bulb Factrory                31-10-2004                Dodatki do Edward: Historia Fabryki Żarówek na ul. Nowowiejskiej.

Article about students expedition Kabul-Warsaw                                 21-10-2004                Artykuł o wyprawie studenckiej pod przewodnictwem Marka na trasie Warszawa-Kabul

Article about building on Marszalkowska, Potempski co-wner              20-10-2004                Artykuł o budynku na ulicy Marszałkowskiej którego współwłaścicielem był Potempski

Article for 100 year anniversary of Edward birth w Przeglad Elektrot   18-10-2004                Artykuł w Przeglądzie Elektrotechnicznym z okazji 100 lecia urodzin Edwarda

Postmortem article about Edward in "Przeglad Elektrotechniczny"     18-10-2004                Artykuł pośmiertny o Edwardzie zamieszczony w Przeglądzie Elektrotechnicznym

Abstract from Biographical Dictionary about Edward                           17-10-2004               Artykuł o Edwardzie z Polskiego Słownika Biograficznego

Article about 80 years history of Electrical Department                       14-10-2004                Artykuł o 80-letniej historii Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej

Article about 50 years history of Lighting Technology                        13-10-2004                Artykuł o 50-letniej historii Techniki Świetlnej na Politechnice Warszawskiej

Article about Potempski Family in PAX press (1987)                          12-10-2004                 Artykuł o rodzinie Potempskich w miesięczniku PAX  "Kultura Oświata Nauka - 1987"

Link to Polish Genealogy Ring                                                           10-10-2004                 Link do Genealogi Polskiej        

Corrections on pages  Rokwisz and Halina                                          28-09-2004                Korekty na stronach Rokwisz i Halina

Addition of an article of stolen arts, Munch (in English) and Janina   27-09-2004                 Dodano artykuł o kradzieżach dzieł sztuki, Munch (po angielsku) oraz Janina

Addition of Brygg Guild and photos to Justyna,Mateusz,Zbigniew     25-09-2004                 Dodanie strony Bractwa oraz foto do: Justyna,Mateusz,Zbigniew

Additions to Edward: abtiuary,press article,Monia                              21-04-2004                 Dodatki do Edward: nekrologi,artykuł,zdjęcie z Monika

Additions to Waclaw: swiadectwo,podstawowka,list                             21-09-2004                 Dodatki do Wacław: swiadectwo,podstawówka, list

Additions to Hieronim, Edward and Waclaw  and new Jozef              19-09-2004                  Dodatki do Hieronim, Edward i Wacław oraz nowy Józef

Changes in Family Genealogy Tree                                                  16-09-2004                  Zmiany w Drzewie Genealogicznym Rodziny

Addition of Asia and Ernie wedding                                                  11-09-2004                   Dodanie Ślub Asi i Erniego

Addition of christiania (Kopenhaga) and fram (Oslo)                         24-08-2004                  Dodanie christiania (Kopenhaga) i fram (Oslo)

Addition of powstanie50 and Staszic                                                   23-08-2004                Dodanie powstanie50 oraz Staszic

Addition of images: dziewczyny, przylot, soyka                                    23-08-2004                Dodanie zdjęć: dziewczyny, przylot, soyka

Numeros additions of photos                                                                22-08-2004                Liczne dodatki (głównie zdjęcia)

Corrections to powstanie and powstanieR                                            01-08-2004                Drobne zmiany w: powstanie oraz powstanieR

Addition of background (Odrowaz) to all pages                                   31-07-2004                 Dodanie tła (herb Odrowąż) do wszystkich stron

Addition of KOR History - families of young sailors (Mateusz)              29-07-2005                 Historia powstania KOR - rejs Mateusza na Karaiby

Addition of lint to The Warsaw Uprising 1944                                     19-07-2004                  Dodanie linków Powstania Warszawskiego 1944 roku

Various changes on numerous pages to ellimate errors                       19-07-2004                 Zmiany na wielu stronach eliminujące drobne błędy

Various changes: Janina,Halina,Zbigniew,Stanislaw                          15-07-2004                  Zmiany na stronach: Janina,Halina,Zbigniew,Stanisław

Addition of Zbigniew work description                                                 06-07-2004                  Dodanie strony opisującej pracę Zbigniewa     

Maine page appearance change                                                        05-07-2004                  Zamiany wyglądu głównej strony

Minor changes and updates on various pages                                     27-06-2004                  Drobne zmiany i uaktualnienia na wielu stronach

Trial mode for Edward using: frames and tables                                  20-06-2004                  Strona testowa Edwarda z zastosowaniem: ramek i tabeli

Added: Hieronim, Adela and Joachim Potempski                                13-06-2004                  Dodano: Hieronim, Adela i Joachim Potempski

Added: Tadeusz i Maria Potempki, changes: Ewa i Andrzej               11-06-2004                   Dodano: Tadeusz i Maria Potempscy, zmiany :Ewa i Andrzej

Start on Netscape compability and framing                                         25-06-2004                  Początek prac nad wymiennością z Netscape oraz tz. frames

Changes: Kiev,Hieronim and Justyna,Joasia,Maria,Waclaw,Mateusz   23-05-2004                  Zmiany: Kijów,Hieronim oraz Justyna,Joasia,Maria,Waclaw,Mateusz

Changes: Janina,Maria,Stefania,Wawrzynowicz                                  22-05-2004                  Zmiany: Janina,Maria,Stefania,Justyna,Joasia,Wawrzynowicz

Addition of Potempski's travels (types of cars used)                               16-05-2004                  Podróże Haliny i Stanisława (również jakimi samochodami)

Addition of new file about very old times:Jan,Hieronim                       15-05-2004                  Dodanie strony dotyczącej: Jana i Hieronima

Small czanges to the rest of files                                                       14-05-2004                  Drobne zmiany reszty plików

Reorganization of main Index,changes to Stanislaw,Rokwisz,Ela   13-05-2004                  Reorganizacja strony startowej, zmiany: Sławek,Rokwisz,Ela

Some changes and additions:Justyna,Kasia,Marek,Mateusz           11-04-2004                  Drobne zmiany i dodatki:Justyna,Kasia,Marek,Mateusz

 Some changes and additions:Anna,Joanna,Zbyszek                       10-04-2004                   Drobne zmiany i dodatki:Anna,Joanna,Zbyszek

Introduction of multilanguage presentation                                        15-02-2004                  Początek wprowadzania tłumaczeń w języku polskim

 Change to HTML Format                                                                     01-02-2004                  Zmiana formatu na HTML

 Small additions (Family Tree)                                                             01-06-2002                  Dodanie informacji o Drzewie Genealogicznym Rodziny

 Page presented over Internet                                                            02-01-2002                  Pierwsza prezentacja strony w Internecie