PROFESOROWIE WYDZIAŁU

 

 

Jerzy Kubiatowski


W poprzednich rozdziałach przewijały się wielokrotnie nazwiska kadry naukowo-dydaktycznej działającej na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej w ciągu 60-lecia istnienia. Uzupełnieniem podanych uprzednio informacji są umieszczone poniżej wykazy osobowe zawierające lata nadania odpowiednich tytułów naukowych, reprezentowane specjalności lub dyscypliny naukowe, nadane doktoraty honoris causa, przyznane (indywidualnie) nagrody państwowe oraz członkostwo Polskiej Akademii Nauk.
Wykaz uzyskanych stopni doktora habilitowanego podano natomiast w rozdziale 5, gdzie omówiono również doktoryzowanie się kadry naukowo-dydaktycznej.


PROFESOROWIE WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO PW

 

Auleytner Kazimierz

Bąk Jerzy

Bełdowski Tadeusz

Bernas Stefan

Cholewicki Tadeusz

 

Ciok Zbigniew

Drewnowski Kazimierz

 

Dubicki Bolesław

 

Figurzyński Zygmunt

 

Groszkowski Janusz

1980 nadzw.

1981 nadzw.

1971 nadzw.

1973 nadzw.

1962 nadzw.

1971 zw.

1974 nadzw.

1923 zw.

1946 nadzw.

1958 zw.
1959 nadzw.

1969 zw.
1929 nadzw.

1935 zw.

aparaty elektryczne

technika świetlna
elektroenergetyka przemysłowa

elektroenergetyka
elektrotechnika teoretyczna, teoria obwodów i układów

 

aparaty elektryczne
miernictwo i technika wysokich napięć

 
maszyny elektryczne


trakcja elektryczna

 
radioelektronika, technologia wysokiej próżni

Grunwald Zdzisław

Jabłoński Bolesław

Jakubowski Janusz Lech

 

Kaczorek Tadeusz

 

Kahl Tadeusz

Klarnet Bogna

Kolbiński Kazimierz

Kończykowski Stanisław

Koziej Eugentusz

Kozłowski Henryk Stanisław

 

Kożuchowski Jan

 

Kryński Jerzy

 

Kuhn Stanisław

 

Kujszczyk Szczęsny

Kwiatkowski Waldemar

Lando Jerzy

Latek Władysław

 

Lipiński Edmund

Majewski Witold

Maksymiuk Jan

Malecki Ignacy

 

Matla Roman
Matla Ryszard

Mayzel Bolesław

Mejro Czesław

Morawski Adolf Jan

Nowacki Paweł Jan

1965 nadzw.

1950 nadzw.

1946 nadzw.

1954 zw.
1971 nadzw.

1974 zw.
1965 nadzw.

1973 nadaw.

1958 nadzw.

1945 zw.

1975 nadzw.

1955 nadzw.

1962 zw.
1962 nadzw.

1972 zw.

1955 nadzw.

1969 zw.
1949 nadzw.

1957 zw.
1979 nadzw.

1979 nadzw.

1955 nadzw.

1964 nadzw.

1971 zw:
1976 nadzw.

1947 nadziw.

1979 nadzw.

1946 nadzw.

1955 zw.

1980 nadzw.

1976 nadzw.

1959 nadzw.

1955 nadzw.

1937 nadzw.

1955 nadzw.
 

automat. napędu elektr.
miernictwo elektryczne
technika wysokich napięć

 
automatyka, teoria sterowania

 

sieci elektroenergetyczne
fizyka, półprzewodniki organiczne

materiałoznawstwo elektrotechniczne, kable elektroenergetyczne
elektroenergetyka
maszyny elektryczne

maszyny elektryczne

 
systemy elektroenergetyczne, informatyka, sterowanie i zarządzanie w elektroenergetyce

 
elektrotechnika

 
teleelektronika

 
informatyka w elektroenergetyce

miernictwo elektryczne
napęd elektryczny
maszyny elektryczne

 
energoelektronika, informatyka

fizyka, półprzewodniki
aparaty elektryczne
elektroakustyka, akustyka, naukoznawstwo

 
podstawy konstrukcji maszyn i urządzeń elektrycznych
elektroenergetyka
konstrukcje wsporcze linii elektroenergetycznych
energetyzacja kompleksowa, układy energetyczne
urządzenia elektryczne
energetyka jądrowa

Nowicki Witold

 

Oleszyński Tadeusz

 

Owczarek Jerzy

Pawłowski Cezary

Podoski Jan

 

Podoski Roman

 
Pogorzelski Witold

 

Pożaryski Mieczysław

 

Rogiński Antoni

Roguski Antoni

Schwartz Tadeusz

 
Skoczyński Zygmunt

Skrzypek Tadeusz

Smoliński Adam

 

Staniewicz Leon

 

Szulkin Paweł

 
Szuman Witold

Szumilin Włodzimierz

 

Szymanowski Wacław

Trechciński Roman

 

Tunia Henryk

 

Wasiluk Władysław

Wolfke Mieczysław

Wysocki-Odrowąż Stanisław Żarnecki Tadeusz

Żórawski Konstanty

Żydanowtcz Józef

1947 nadzw.

1956 zw.

1959 nadzw.

1971 zw.
1975 nadzw.

1946 zw. .
1956 nadzw.

1962 zw.
1932 tytuł

1946 zw.
1922 nadzw.

1937 zw.

1919 nadzw.

1920 zw.
1922 nadzw.

1973 nadzw.

1955 nadzw.
1959 zw.
1963 nadzw.

1979 nadzw.

1949 nadzw.

1956 zw.

1918 nadzw.

1920 zw.
1948 nadzw.
1952 zw;
1965 nadzw.

1946 nadzw.

1963 zw.
1948 w.

1924 nadzw.

1924 zw.
1974 nadzw.

1981 zw.

1979 nadzw.

1922 zw.
1919 zw.

1964 nadzw.
1919 zw.

1963 nadzw .

1975 zw.

telekomunikacja, teletransmisja
technika świetlna

 
maszyny elektryczne, elementy automatyki
fizyka, elektromedycyna, radiologia
transport miejski, trakcja elektryczna
trakcja elektryczna


matematyka i jej zastosowania w elektryce

 
elektrotechnika ogólna

 
urządzenia maszynowe
technika wysokich napięć, przepięcia
elektrotermia

 
sieci i układy elektroenergetyczne

elektrotermia przemysłowa
radioelektronika

elektrotechnika teoretyczna


radiotechnika


elektroenergetyka
sieci i układy elektroenergetyczrne

 
fizyka, bioelektryka
teletechnika, telefonia automatyczna


energoelektronika, automatyka napędu elektr.


elektroenergetyka
fizyka i jej zastosowania w elektryce
urządzenia elektryczne
napęd elektryczny, automatyka
maszyny elektryczne
elektroenergetyka, automatyka zabezpieczeniowa w elektroenergetyce

 

 

Profesorowie z innych wydziałów związani szczególnie z Wydziałem
Elektrycznym, jako członkowie Rady Wydziału bądź wykładowcy:

 

Broniewski Witold

 

Czopowski Henryk
Garlicki Stanisław
Karasiński Leon

 
Kowalski-Wierusz Józef
Morsztyn Karol
Radziszewski Ignacy
Rudnicki Juliusz
Stefanowski Bohdan

 
Straszewicz Zygmunt
Suchowiak Wacław
Szperl Ludwik

 
Taylor Karol
Tołłoczko Bolesław

 
Witoszyski Czesław

1919 nadzw.
1920 zw.
1919 zw.
1921 nadzw.

1919 nadzw.

1920  zw.
1892 zw.
1954 nadzw.
1919 zw.
1921 nadzw.
1914 nadzw.
1923 zw.
1919 zw.
1919 zw.
1919 nadzw.
1920 zw.
1919 nadzw.
1923 zw.
1919 nadzw.
1936 zw.
1919 zw.

technologia metali

 
mechanika teoretyczna

geometria wykreślna

mechanika techniczna (wytrzymałość tworzyw)

fizyka (doświadczalna)

maszyny elektryczne

inżynieria wodna

matematyka
termodynamika techniczna, teoria maszyn cieplnych


mechanika (teoretyczna)

dźwignice
chemia ogólna


silniki spalinowe


maszynoznawstwo, kotły i maszyny parowe

 

hydro- i aerodynamika

 

DOCENCI WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO PW

 

Au Andrzej
Bolkowski Stanisław
Chwaleba Augustyn
Czajewski Jacek
Dmowski Antoni
Dunikowski Samuel
Flisowski Zdobysław
Hampel Roman
Hering Mieczysław
Jaworski Janusz
Kłossowski Wiesław
Knabe Henryk

Kochel Mieczysław

Koczara Włodzimierz

Konarzewski Zygmunt

Kotowski Witold

Krawczyński Ryszard

Lebsort Stefan

Lidmanowski Wacław

Lastowiecki Józef

Maksiejewski Janusz

Marusak Andrzej

Matusiak Ryszard

Mikołajuk Kazimierz

Namiotkiewicz Marian

Obrąpalski Jan

Pawlikowski Józef

Piątek Stefan

Sochocki Ryszard

Trzaska Zdzisław

Wachtl Czesław
Wdowiak Janusz

Wojtowicz Jacek

Zarzycki Ryszard

1972
1970
1973
1980
1980
1938
1971
?
1974
1979
1969
1952

1979

1979

1970

1959

1974

1955 ?

1972

1975

 

1975 kontr.

1970

1975

1974

1928

1937

1970

1975

1972

19....
1974 kontr.

 

1975

aparaty elektryczne

elektrotechnika teoretyczna
miernictwo elektryczne

miernictwo elektryczne

technika wysokich napięć

urządzenia elektryczne

technika wysokich napięć

matematyka
elektrotermia

miernictwo elektryczne

metrologia elektryczna

maszynoznawstwo

elektroenergetyka
napęd elektryczny
mechanika i wytrzymałość materiałów, konstrukcje wsporcze
elektrotechnika teoretyczna

technika wysokich napięć
miernictwo elektryczne
technika wysokich napięć
automatyka napędu elektrycznego i elementy automatyki
technika wysokich napięć
automatyka, zastosowanie informatyki i elektroniki
trakcja elektryczna, teoria pola elektromagnetycznego
elektrotechnika teoretyczna teoria obwodów i układów

elektroenergetyka, zabezpieczenia elektroenergetyczne
napędy elektryczne w górnictwie i hutnictwie
elektrotechnika wojskowa, oświetlenie lotnicze, elektryczne przyrządy pokładowe lotnicze
maszyny elektryczne
maszyny elektryczne, elektryczne maszynowe elementy automatyki
elektrotechnika teoretyczna

fizyka
energoelektronika
informatyka, metody numeryczne
automatyka komputerowa

 

Docenci fizyki i matematyki związani szczególnie z Wydziałem Elektrycznym, jako wykładowcy tego Wydziału:

 

Bieńkowska-Lipińska Krystyna
Mazur Józef
Paczkowski Zdzisław

Werner Wacław

Wiśniewski Feliks Joachim

Żekanowski Zbigniew

 

1928

 

1927

1927

 

matematyka
fizyka
fizyka

fizyka doświadczalna
fizyka teoretyczna
matematyka, geometria różniczkowa

 

DOKTORATY HONORIS CAUSA NADANE

PRZEZ POLITECHNIKĘ WARSZAWSKĄ
 

- pracownikom Wydziału Elektrycznego i naukowcom spoza niego, na wniosek Rady Wydziału Elektrycznego:

patrz również: Doktorzy Honoris Causa Politechniki Warszawskiej

Groszkowski Janusz

Keesom Willem Hendirik (Holandia)

Mocicki Ignacy

Pollak Karol
Rothert Aleksander

1961

1926/1927

1924/1925

1924/1925
1924/1925

radiotechnika i technologia wysokiej próżni
fizyka niskich temperatur (zestalanie helu)
technika wysokich napięć
otrzymywanie kwasu azotowego z powietrza
akumulatory
maszyny elektryczne

 

CZŁONKOWIE POLSKIEJ AKADEMII NAUK
(WYDZIAŁ IV — NAUK TECHNICZNYCH) PRACOWNICY
ABSOLWENCI WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO PW

 

Bellert Stanisław
Cholewicki Tadeusz

Dubicki Bolesław

Filipczyński Leszek
Findeisen Władysław

Groszkowski Janusz

Jakubowski Janusz Lech

Kulikowski Roman

Malecki Ignacy

Nałęcz Maciej

Nowacki Paweł Jan

Paszkowski Bohdan

Rosiński Witold

Ryżko Stanisław
Skowroński Jerzy Ignacy

Smoliński Adam

Szulkin Paweł
Śliwiński Tadeusz

1973 koresp.
1965 koresp.

1960 koresp.

1969 koresp.
1971 koresp.
1952 koresp.

1967 koresp.

1954 koresp.

1967 koresp.

1954 koresp.
1967 koresp.

1956 koresp.

1965 koresp.

1971 koresp.
1967 koresp.
1952 koresp.

1962 koresp.

1952 koresp.

1967 koresp.

 

1980 rzecz.

1969 rzecz.

1976 rzecz.
1952 rzecz.

1956 rzecz.

1976 rzecz.

 

1958 rzecz.

1973 rzecz.

1961 rzecz.
1976 rzecz.

 

 

1964 rzecz.

1973 rzecz.

1961 rzecz.

 

elektronika
teoria obwodów i układów elektrycznych
maszyny elektryczne
ultradźwięki
technika regulacji automatycznej
radiotechnika, technika i technologia próżniowa
technika wysokich napięć
teoria optymalizacji, teoria systemów wielkich

akustyka i naukoznawstwo
biocybernetyka, miernictwo elektryczne
energetyka
technologia elektronowa
elektronika półprzewodników
elektronika
materiałoznawstwo elektrotechniczne i kriotechnika
radioelektronika
radiotechnika
maszyny elektryczne

 

NAGRODY PAŃSTWOWE INDYWIDUALNE

 

- przyznane absolwentom i pracownikom naukowo-dydaktycznym Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej za całokształt dorobku twórczego i wybitną działalność w określonej dziedzinie:
 

Janusz Groszkowski
- nagroda I stopnia w 1951 r. - za prace naukowe w dziedzinie radiotechniki,

- nagroda I stopnia w 1968 r. - za prace badawcze nad próżniomierzami jonizacyjnymi do pomiaru najwyższych próżni,
- nagroda specjalna w 1979 r. - za całokształt działalności naukowo-badawczej.
 

Janusz Lech Jakubowski
- nagroda II stopnia w 1951 r. — „za działalność w dziedzinie organizacji naukowych badań elektrotechnicznych.
 

Eugeniusz Jezierski
- nagroda II stopnia w 1955 r. za pracę naukową w dziedzinie teorii transformatorów elektroenergetycznych.
 

Zbigniew Kopczyński
- nagroda II stopnia w 1951 r. - za opracowanie konstrukcji i uruchomienie po raz pierwszy w Polsce produkcji transformatorów trójuzwojeniowych o mocy 40 MVA.

 

Ignacy Małecki
- nagroda III stopnia W 1952 r. - za prace doświadczalne z dziedziny akustyki pomieszczeń.
 

Paweł Jan Nowacki
- nagroda I stopnia w 1955 r. - za prace naukowe w dziedzinie energoelektryki.
 

Zygmunt Skoczyński
- nagroda III stopnia w 1955 r. - za monografię pt. „Zwarcia w wysokonapięciowych układach elektroenergetycznych”.
 

Stanisław Szpor
- nagroda II stopnia w 1955 r. - za działalność naukową w zakresie badań nad piorunem i ochroną odgromową.
 

Paweł Szulkin
- nagroda II stopnia w 1951 r. - za prace naukowe w dziedzinie elektroniki.
 

U w a g a:
Oprócz nagród indywidualnych w latach 1948—1981, wielu absolwentów i pracowników Wydziału Elektrycznego PW. otrzymało nagrody zespołowe.
Wykaz tych nagród i ich laureatów zawiera publikacja Komitetu Nagród Państwowych pt. „Nagrody państwowe w latach 1948-1955 i 1964-1972”.
Informator. Wrocław 1973, oraz późniejsze publikacje i komunikaty.