SKOROWIDZ NAZWISK

 

 

A

Alimow Jerzy 174
Amborski Krzysztof 143
Anders Władysław, gen. 184

Andrzejewski Stanisław 167, 193
Au Andrzej 56, 57, 58, 137, 188
Auleytner Kazimierz 101, 123, 137, 156, 185

B

Babicki Edmund 116
Bańkowski 101
Boder Jerzy 94
Banach Mieczysław 122
Baranecki Andrzej 59
Barański J. 174
Barański Roman 193
Barlik Roman 142
Barnaś Kazimierz 135
Barwicz Wiesław 174, 193
Bąk Jerzy 52, 56, 57, 59, 103, 123,146,185

Bellert Stanisław 190, 193
Beliczyński Bartłomiej 143
Bełdowski Tadeusz 12, 43, 156, 157, 185
Bełkowski Czesław 165
Bereszko Ignacy 20
Bernas Stefan 2, 3, 43, 52, 134, 135, 136, 162, 169, 185, 233
Beseler Hartwig Hans 18, 19, 106
Bibrowski Zdzisław 181
Bielawski Stanisław 140, 193, 203
Bieńkowska-Lipińska Krystyna 189

Biernacki Tomasz 193
Biernacki Wiktor 17, 18
Bijasiewicz Jerzy 173
Bloch Jan Gotlib 16
Błocki Feliks 43
Bobiński Wojciech 177, 178
Bobrowska Anna 58
Bochenek Krystyna 193
Bojarski Włodzimierz 193
Bolkowski Stanisław 12, 53, 56, 57, 59, 60, 120,130, 188
Brodziak Czesław 174
Broniewski Witold 61, 188, 225
Broszko Michał 27, 61
Bryła Stefan 175, 204, 205
Bujwidówna-Demlowa Jadwiga 20, 25, 102
Burakiewicz Wincenty 20
Burakowska Elżbieta 58
Burakowski Tadeusz 123, 193
Burdecki Feliks 119
Bursztyński Janusz 136, 156
Butktewtcz Tadeusz 114, 116, 117

Bzowski Tadeusz 193

C

Chłopicki Zbigniew 176
Chmielewski Jerzy 175
Cholewicki Tadeusz 13, 43, 44, 45, 116, 120, 129, 130, 167, 185, 190, 229
Chróścicki Witold 193
Chrzczonowicz Witold 184
Chwaleba Augustyn 12, 53, 56, 57, 58, 60, 158, 188
Chwalibóg Jan 114, 117, 181
Ciborowski Franciszek 102
Cichocki Andrzej 130

Ciechanowicz Piotr . 193
Cieśliński Walery 177
Ctok Zbigniew 13, 43, 55, 56, 57, 59, 123, 134, 137, 162, 169

Ciołczyk Erazm 101, 114, 117, 185, 226, 229, 330, 231, 234
Czajewski Jacek 56, 57, 123, 188
Czajkowski 177
Czaplicki Tadeusz 35, 43, 162, 195
Czopowski Henryk 18, 188, 225, 226
Czyż Jerzy 174

D

Dajkowski Sobiesław 180
Darecki Stefan 193
Dąbrowski Czesław 25, 116, 193
Dąbrowski Ignacy 116
Demel Wacław 98, 102
Demlowa Jadwiga zob. Bujwidówna-Demlowa Jadwiga
Dietrich Marek 11, 13
Dmowski Antoni 56, 57, 58, 123, 141, 188
Dobrski Konstanty 18, 20, 27

Dunikowski Samuel 40, 69, 122, 123, 131, 172, 188
Domański Edward 136
Domaszewska Irena 135

Dołowy Marian 59
Drewnowski Bronisław 36
Drewnowski Kazimierz 18, 19, 20, 22, 24, 27, 28, 29, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 43, 62, 63, 69, 74, 77, 97, 98, 99, 100, 112, 130, 131, 145, 147, 155, 161, 162, 164, 169, 172, 185, 196, 197
Dubicki Bolesław 43, 44, 53, 72, 75, 77, 138, 139, 165, 167, 185, 190
Dudziewicz Jerzy 193
Dulewicz Włodzimierz 193

Dominko Stanisław 135
Dymowski Stanisław 193
Dzierżek Henryk 193

E

Ebert Jan 193
Eichman Jerzy 116

Eysmontt Wiesław 8, 114, 117

F

Felhorski Władysław 146
Felicki Jan 193
Figurzyński Zygmunt 43, 53, 54, 77, 169, 185, 197
Filipczyński Leszek 190, 193
Filipowicz Jerzy 134, 193

Findeisen Władysław 56, 190, 193,
Flisowski Zdobysław 2, 3, 4, 12, 55, 57, 59, 61, 123, 163, 188
Friederici Oskar 72
Frydryszak Andrzej 140, 193
Fryze Stanisław 129

G

Galiński Jan 177
Garlicki Stanisław 61, 188
Garliński Tadeusz 174
Gawecki Zdzisław 134
Gawroński Ryszard 193
Gąsiński Tomasz 58
Gąsiorowski Ludwik 181
Giaro Józef 182
Giger Antoni 98
Gliński Jerzy 113, 114, 159
Gliński Stanisław 163
Gloger Stanisław 114, 117
Gluziński Władysław 114
Głazek Wacław 23
Głowacki Andrzej 193
Gniewiewski Janusz 147, 163
Gnoiński Ksawery 17
Gogolewski Zygmunt 25, 156, 193
Golański Henryk 44
Golde Wiktor 193
Goliński Jacek 162
Gołębiowski Stanisław 173, 181
Gordon Piotr 145

Gozdowski Władysław 116
Góral Arkadiusz 193
Górski Leszek 182
Grabowski Juliusz 8, 13, 113, 193
Grabowski Michał 174
Groszkowski Janusz 2, 3, 7, 8, 20, 23, 25, 27, 33, 34, 35, 40, 43, 70, 72, 75, 9, 100, 102, 111, 119, 126, 127, 145, 147, 148, 155, 163, 172, 175, 185, 190, 191, 235
Groszkowski Tadeusz 23
Grotowski Marian 21, 33, 43, 61
Grunwald Zdzisław 2, 3, 5, 7, 8, 44, 54, 56, 84, 94, 103, 113, 116, 150, 156, 157, 169, 173, 176, 181, 227, 228, 230, 232, 233, 234, 235
Grządziel (Walewska) Jadwiga 79
Grzybowski Jan (Holm) 159
Grzymała-Busse Jerzy 123
Gumiński Jan 159, 173
Gutherc Borys 181
Gunther Wacław 18, 172
Guttinger Albert 38, 72

H

Hahn Stefan 193
Hampel Roman 43, 159, 188, 225, 226
Harski Ignacy 23
Hartwtg Wieńczysław 181
Hasterman Zygmunt 94, 158, 193
Heftman Tadeusz 184
Hellmann Włodzimierz 180, 193
Hennel Jan 193
Hensel Gustaw 69, 79
Hering Mieczysław 2, 3, 11, 12, 13, 57, 58, 123, 144, 188
Herniczek Kazimierz 147, 177

Holm-Grzybowski Jan - zob. Grzybowski Jan (Holm)
Hołubiec Jerzy 123, 193
Horodecki Andrzej 140, 193
Horoszko Eugeniusz 193
Hozer Jerzy 36
Hryszkiewicz Witold (Narbutt) 69, 156, 159, 174

Hufnagel Mieczysław 20
Hulanicki Stanisław 181
Hupert Juliusz 159
Hutten-Czapski Bogdan 18, 28

I

Ignatowicz Stanisław 184

Iwaszkiewicz Witold 72, 156, 193

J

Jabłoński Antoni 139, 165, 193
Jabłoński Bolesław 40, 43, 77, 119, 123, 132, 163, 176, 186, 198

Jaczewski Marek 162, 193
Jager Dluzo 100
Jagodziński Zenon 71
Jakubielski Antoni 184
Jakubowski Bolesław 71
Jakubowski Janusz Lech 2, 4, 9, 13, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 89, 72, 75, 94, 123, 130, 131, 153, 159, 160, 161, 162, 165, 167, 168, 169, 175, 186, 190, 191
Janicki Piotr 113
Jankowski M. 143
Jarkowski Sylwester 193
Jarkowski Zygmunt 113
Jarocki Jerzy 173, t74
Jarocki Marek 48

Jabłoński Emil 172
Jackowski Kazimierz 23, 164
Jaczewki Jerzy 193

Jarmicka-Kliem Maria — zob. Kliem-Jarmicka Maria
Jarmicki Jerzy 113, 114
Jasicki Zbigniew 101, 162, 193
Jasiński Stefan 184
Jaworski Czesław 193
Jaworski Janusz 2, 3, 13, 56, 57, 123, 188
Jellonek Andrzej 119
Jelonek Zygmunt 158
Jezierski Eugeniusz 156, 191, 193

Jędrzejczyk Tadeusz 179
Jęrzejewicz Janusz 35
Joniewicz Henryk 165
Judycki Stanisław 8, 40, 193

K

Kacprowski Janusz 193
Kaczmarek Tadeusz 123
Kaczorek Tadeusz 13, 45, 4Ł 54, 56, 57, 60, 84, 122, 123, 129, 130, 143, 150, 18Ś
Kadecz Jan 79
Kadura 101
Kahl Tadeusz 8, 13, 43, 44, 45, 47, 52, 103, 133, 134, 135, 136, 147, 169, 173, 177, 178, 188, 199
Kaim Franciszek 150
Kalita Henryk 8, 72, 73, 101, 173, 174
Kamiński Andrzej 147
Kamiński Grzegorz 138 .
Kaniewski Leszek 114, 117
Karasińki Leon 18, 21, 23, 32, 61, 69, 188, 225, 227
Karlsbad Alfred 20
Karwat Tadeusz :130
Kasiński Tadeusz 113
Kawecki Wiesław 11, 12, 13
Kazimierczak Jan 228
Kaźrmierkowski Marian 142
Keller Juliusz 193
Kempiński Jan 117, 181
Kempiński Wacław - zob. Kiełbasiński Wacław
Kessom Willem Hendrik 190
Kędzierski Lesław 174, 193
Kielan Stanisław 193
Klelanówna Marta 105, 114
Klełbasiński — Kempiński Wacław 97
Kiersztyn Stanisław 121
Kiliński Antoni 158, 193
Kietliński Zenon 143 .
Kiszko Alfred 54, 58
Kitzner Roman 179
Klarner Bogna 8, 43, 186
Kliem-Jarmicka Maria 114
Klimek Mieczysław 101, 193
Kłossowski Wiesław 53, 160, 188
Knabe Henryk 8, 1, 43, 188
Knothe Stefan 165
Kobosko Edward 53
Kobyliński Marian 8, 13, 22, 97, 102, 226, 227, 236
Kobza Zdzisław 12
Kochel Mieczysław 56, 57; 135, 189
Kocięcki M. 143
Kocjan Antoni 175

Kuhn Stanisław 43, 102, 128, 169, 182, 186, 301
Kujszczyk Szczęsny 56, 57, 58, 94, 123, 135, 186
Kulczycki Stefan 124
Kulikowski Roman 190, 193
Kurman Konstanty 193
Kurski Longin 193
Kuryłowski Janusz 58
Kuszta Bogusław 143

Koczara Włodzimierz 12, 56, 57, 59, 60, 123, 141, 189,229
Kolbiński Kazimierz 2, 3, 9, 36, 43, 44, 45, 46; 55, 83, 96, 162, 169, 172, 177, 186
Kołakowski Jozef 113, 116
Kominek 36
Konarzewski Zygmunt 8, 56, 57, 136, 189, 225, 228, 229, 231
Konczyński Henryk 98
Kończykowski Stanisław 25, 43, 44, 77, 83, 102, 103, 133, 136, 169, 186
Konopa Jerzy 51, 53
Konopiński Tadeusz 193
Konorski Bolesław 193
Kontkiewicz Ryszard 147, 177
Kopczyński Zbigniew 191
Kopeć Stanisław 91
Kornacki W. 176
Kosacki Józef 182, 193
Kosieradzki Paweł 193
Kossuth Stefan 18
Kosztaluk Romuald 123, 193
Kotarba Jerzy 135
Kotelewski Włodzimierz 43, 79
Kotowski Witold 13, 40, 43, 44, 72, 75, 83, 103, 120, 169, 189, 225, 229
Kowalczyk Edward 193
Kowalewski Bogusław 136

Kowalski Wierusz Józef 33, 188
Kownacki Stanisław 159
Kozera Wojciech 143
Koziej Eugeniusz 54, 56, 57, 59, 60, 123, 138, 186
Koziński Wojciech 143
Kozłowski Henryk Stanisław 83, 101, 138, 186, 200, 225, 229, 230
Kożuchowski Jan 56, 14, 93, 136, 189, 173, 182, 186
Krawczyński Ryszard 55, 57, 59, 189
Kreczmer Stanisław 12, 13
Krukowski-Korwin Henryk 21
Krukowski Stanisław 118, 118
Krulisz Kazimierz 79
Kryński Jerzy 8, 43, 44, 55, 121, 137, 147, 165, 169, 177, 186, 225, 230
Krzemiński Stanisław 130
Krzyczkowski Antoni 23, 182
Krzywicki Romuald 57
Kubiatowski Jerzy 2, 5, 8, 9, 174, 177, 185

Kuźmicki Mieczysław 177
Kuźmiński Marek 12, 51, 56
Kuhn-Kuniewski Henryk 77, 174
Kwasiborski Dominik 58
Kwiatkowski Stefan 8, 113, 114, 116, 147, 177, 179
Kwiatkowski Waldemar 53, 56, 57, 59, 123, 132, 169, 186

L

Lalewicz Stanistaw 184
Landau-Ziemecki Stanisław 123
Lando Jerzy 43, 44, 140, 165, 166, 169, 188, 203
Latek Władysław 2, 9, 12, 43, 44, 48, 50, 51, 53, 54, 56, 57, 59, 83, 84, 110, 138, 169, 176, 186
Lebson Stefan 43, 44, 53, 83, 132, 165, 189, 225, 230, 231, 234
Lech Władysław 121, 156, 162, 193
Lelakowski Andrzej 123
Lenartowicz Józef 123
Lepa Marek 2, 3, 96
Lesiak M. 12
Leśniewski Anatoliusz 143
Leśniowski Stanisław 71
Lewandowska Maria 113, 116

Lewandowski Bogusław 144
Lewicki Tadeusz 75
Lidmanowski Wacław 2, 4, 57, 94, 131, 154, 189
Lilienstern Wojciech 174
Lipiński Edmund 54, 56, 181, 186, 231, 232, 233
Lipka Zygmunt 113
Lipowski Mieczysław 52, 145
Lipski Tadeusz 193
Lisicki Tadeusz 172, 182
Lisowski Tadeusz 176
Litwin Romuald 193
Lubelfed Jerzy 159
Luberadzka Tomita 101

Ł

Łaziński Radosław 193
Łapiński Marian 193
Łastowiecki Józef 54, 56, 57, 141, 189

Łukasiewicz Stanisław 21, 62
Łukaszewicz Jeremi 176
Łukasiewicz Leon 193

M

Machowski Jan 58, 136
Majcher Janusz 193
Maczek Stanisław, gen. 184
Majewski Witold 43, 77, 102, 123, 125, 128, 186, 204
Majewski Zdzisław 193
Makulski Jan 175
Maksiejewski Janusz Lechosław 94, 159, 189
Maksymiuk Jan 2, 4, 8, 55, 57, 58, 59, 123, 137, 147, 186
Malecki Ignacy 43, 72, 122, 123, 167, 186, 191, 192
Malinowski 173
Mancewicz Władysław 174
Manczarski Stefan 72, 169, 174, 193
Manitius Jan 182, 193
Marciniak Antoni 208
Marczyński Romuald 134
Marusak Andrzej 189
Marzecki Jerzy 135
Masalski Andrzej 193
Matla Roman 43, 51, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 186, 233
Matla Ryszard 52, 53, 56, 57, 59, 103, 123, 135
Matusiak Ryszard 54, 56, 57, 58, 60, 130, 140, 156, 186, 189
Mauberg Konstanty 100
Mayzel Bolesław 75, 77, 136, 186, 205, Ż25, 231
Mazur Janusz 51, 56
Mazur Józef 123, 125, 189
Mazur Marian 144, 163, 193
Mazurek Jerzy 13, 51, 54, 141
Mączkowa Aleksandra 79

Mejro Czestaw 2, 8, 9, 13, 43, 44, 45, 133, 134, 135, 147, 169, 173, 177, 186, 232, 233
Michalak Witold 134, 135
Michalski 61
Michałowski Stanisław 102
Michejda Tadeusz 101, 117
Mikołaj II car 154
Mikołajuk Bronisław 158
Mikołajuk Kazimierz 53, 56, 57, 58, 59, 123, 130, 132, 189

Mikulski Jan 193
Miller Czesław 117
Miłkowska Maria 193
Minorski Sergiusz 181
Mińczuk A. 135
Mioduski Alfons 114, 117
Mioduszewski Jerzy 181
Missala Tadeusz 193
Mitte Maurycy 43
Młodkowski Janusz 20
Modrak Piotr 77
Monkiewicz Jan 176
Monkiewicz Teofil 77
Morawski Adolf Jan 25, 112, 133 172, 181, 186, 206
Moroz Włodzimierz 165, 181, 193
Marsztyn Karat 159, 188
Mościcki Ignacy 28, 63, 190
Możejko Józef 71, 176
Musiałowicz Wacław 174
Myrcha Wiesław 58

N

Nacholiński Mateusz 20
Nadolski Roman 123
Nałęcz Maciej 132, 16, 181, 191, 193
Namiotkiewicz Marian 56, 57, 58, 59, 135, 136, 189
Narbutt-Hrynkiewicz Witold zob. Hrynkiewicz Witold (Narbutt)
Nehrebecki Lucjan 158, 169, 193
Ney Władysław 181
Neyman Marek 143
Neyman-Spława Wacław 148
Niebrzydowski Jerzy 21, 123, 157
Niedzielski Mieczysław, płk. 181

Nielubowicz Czesław 17?7
Nieniewski Mariusz 193
Niestępski Stefan 135
Niwiński Antoni 36
Nowacki Paweł Jan 43, 44, 132, 133, 147, 156, 162, 167, 169, 182, 186, 191, 192, 207, 217
Nowak 61
Nowak Mieczysław 142
Nowakowski Władysław 101, 114
Nowicki Stefan 181, 193
Nowicki Witold 2, 8, 9, 43, 71, 98, 128, 169, 18?
Nowosielski Stanisław 128

O

Obrąpalski Jan 27, 35, 123, 133, 140, 147, 156, iTl 189, 208
Obrębowicz Kazimierz 15
Okoń Marian 145
Oksiuta Stefan 12, 51
Olendzki Aleksander 21
Oleszyński Tadeusz 43, 44, 52, 77, 83, 84, 103, 146, 163, 165, 169, 187, 209, 225, 231
Olszewski Franciszek 92

Orlik Jerzy 58
Osiowski Jerzy 13, 193
Osowski Stanisław 123, 130
Ossowski Włodzimierz 171
Ostaszewska Eudokia 123
Ostaszewski Zygmunt 101
Otto Edward 47
Owczarek Jerzy 54, 56, 57, 60, 94, 122, 138, 187

P

Paczkowski Zdzisław 189
Padewski Jerzy 58
Pajewski Wincenty 193
Palczewski Antoni 176, 193
Parowski Stefan 144
Pasynkiewicz Stanisław 150
Paszkowski Bohdan 191, 193
Paszkowski Stanisław 193
Patejuk Mikołaj 141
Patschke Stanisław 18
Pawlak Zdzisław 193
Pawlikowski Józef 122, 123, 145, 158, 189
Pawluk Krystyn 193
Pawłow Mikołaj 173
Pawłowski Cezary 43, 125, 128, 187, 210
Pawłowski Władysław 147
Perkowski Władysław 178
Piasecki Jan 177, 178
Piątek Stefan 56, 57, 189
Piątkowski Adam 193
Piccard August 125
Piłatowicz Andrzej 135
Piotrowski Edmund 156, 193
Plewko Stanisław 139, 193
Płużański Stanisław 156
Pochanke Andrzej 137
Podoski Jan 2, 9, 13, 14, 43, 44, 45, 46, 48, 62,72, 75, 139, 140, 147, 159, 173, 183, 184, 187


Podoski Roman 21, 24, 25, 69, 72, 75, 77, 98, 99, 122, 177, 187, 211, 225, 232
Pogorzelski Witold 27, 35, 61, ?2, 75, 118, 124, 187, 212, 225, 232, 233
Pollak Karol 28, 190
Pomirski Henryk 102
Poniewski Mieczysław 2, 8
Popkiewicz Sabin 182
Popławski Eugeniusz 193
Potempski Edward 27, 35, 145, 162
Pożaryski Mieczysław 16, 17, 19, 21, 23, 24, 28, 29, 33, 34, 38, 39, 40, 43, 62, 69, 71, 91, 98, 99, 100, 101, 113, 114, 129, 154, 187, 213
Propołow Elżbieta 58
Protastewicz Wacław 38
Prószyński Józef 113, 116
Prugar-Ketling Bronisław, gen. 182
Przanowski Karol 147, 156, 177, 193
Przyborowski Włodzimierz 58, 138
Przybysz Jerzy 229, 230
Przyłuski Andrzej 134
Przywara Gustaw 141, 228
Ptaszycki Jerzy 114, 11?
Pustota Jerzy 123, 193

R

Rabanowski Jan 181
Rabęcki Władysław 102
Radziszewski Ignacy 18, 22, 61, 188
Rafalski Marek 91
Rajewski Marian 193
Rajski Czesław 169, 193
Ranachowski Jerzy 193
Rassalski Stefan 175
Raszewski Janusz 182
Rawa Henryk 53, 58, 59, 130

Rosiński Witold 191
Rothert Aleksander 28, 190
Rotkiewicz Wilhelm 181, 193
Rotwand Stanisław 42
Ruda Andrzej 58, 141
Rudnicki Juliusz 21, 118, 188
Rudzisńki Czesław 111
Rudzka Halina - zob. Wężyk-Rudzka Halina
Rukszto Czesław 8, 113, 117, 162, 173, 176

Reinefarth Hans, Grupp. SS 179
Reutt Antont 97, 102, 236
Reyman 94
Richter Paweł 97, 102
Rode Władysław 176, 181
Rogisńki Antoni 27, 29, 62, 97, 187, 214

Roguski Antoni 43, 54, 56, 57, 160, 187
Roguski Zbigniew 58
Roliski Józef 75, 123, 193
Roman Jerzy 25, 98, 147, 159
Rondthaler Aleksander 178

Ruśkiewicz Bolesław 17
Rustembejli Szukri 100
Ruszczyński Roman 12, 58
Rutkowski Tadeusz 113, 116
Rybicki Zygmunt 8, 169, 193
Ryżko Henryk 94, 131, 159
Ryżko Stanisław 37, 40, 43, 75, 127, 164, 167, 173, 174, 191

S

Saks Stanisław 124
Sawicki Janusz 123
Schwartz Tadeusz 43, 52, 53, 75, 77, 84, 144, 163, 165, 169,187, 215
Seferyński Krzysztof 109
Seidel Stefan 193
Sertuga Wiesław 12, 150, 93
Siciński R. 145
Siciński Zbigniew 193
Sidorowicz Jerzy 85, 140
Siedlecki Andrzej 58
Sikora Jan 130
Sikorski Stanisław 193
Sikorski Władysław gen. 28
Skarzyński Tadeusz 114
Skibniewski Stanisław 178
Skoczylas J. 130
Skoczyński Zygmunt 134, 162, 165, 187, 192, 216
Skotnicki Czesław 28
Skowroński Jerzy Ignacy 8, 13, 36, 72, 97, 102, 131, 155, 162, 164, 165, 166, 167, 169, 191, 193, 227, 233
Skrzypek Tadeusz 52, 53, 56, 57, 59, 103, 144, 145, 163, 165, 187
Stawiński Stanisław 150, 193
Smirnow Andrzej 58, 141
Smirnow Piotr 58
Smoleński Dionizy 120
Smoliński Adam 8, 43, 119, 128, 167, 189, 187, 191
Sochocki Ryszard 12, 56, 57, 59, 189
Sochor Bronisław 183
Sondij Franciszek 44, 123, 132
Sowiński Andrzej 193
Sowiński Marian 113
Spława-Neyman Wacław zob Neyman-Spława Wacław
Srebrzyński Józef 174
Sroczyński Władysław 114
Sroka J. 130
Stabrowski Marek 130
Staniewicz Leon 21, 23, 24, 43, 62, 69, 97, 98, 99, 100, 156, 161, 187, 217
Stanioch Wojciech 146
Staniszewski Andrzej 2, 4, 8, 52, 171
Starczakow Walenty 156, 193
Statkiewicz Jerzy 74, 182, 193

Stefanowski Bohdan 21, 22, 23, 61, 62, 69, 188
Stefko Kazimierz 174
Stępiniewski Tadeusz 113, 116, 156, 193
Straszak Andrzej 193
Straszewicz Jan 43
Straszewicz Zygmunt 18, 21, 23, 61, 111, 112, 188, 225, 233
Straszewski Aleksander 165
Straszewski Kazimierz 177
Struszyński Wacław 173, 182

Suchowiak Wacław 188
Sułowski Tadeusz 20
Supronowicz Henryk 141, 143, 150
Surówka Zbigniew 174
Suszyński Tadeusz 98
Sywestrzak 36
Syski Ryszard 158
Szacki Edward 98
Szaflarski Aleksander 12, 13
Szantyr Wincenty 178
Szary Marek 58
Szczeciński Olgierd 181
Szczeniowski Szczepan 49
Szczepaniak Edmund 75
Szczepaniak Zbigniew 58
Szczepański Marek 58
Szewell Witold 116, 178
Szparkowski Zygmunt 98, 193
Szperl Ludwik 21, 61, 188
Szpigler Zenon 193
Szpor Stanisław 8, 74, 77, 131, 155, 162, 184, 182, 192, 193
Szpotański Jacek 13
Szpotański Kazimierz 120
Szremowicz Marian 8, 236
Szukszta Wiktor 193
Szulc Cyryl 166
Szulkin Paweł 38, 43, 187, 191, 192
Szuman Witold 43, 44, 52, 133, 136, 159, 187
Szumilin Włodzimierz 40, 43, 44, 52, 72, 75, 77, 119, 133, 134, 162, 165, 169, 172, 187, 218, 225, 233
Szwalbówna-Forbertowa Wanda 20, 25
Szymański L. Kazimierz 123
Szymanowski Waclaw 43, 83, 120, 125, 126, 187, 219, 225, 234
Szymczyk Władysław 173
Szymik Franciszek 193

Ś

Śląski Andrzej 58
Śliwiński Tadeusz 191, 193
Ślusarek Stefan 58
Śmigietski Henryk 13, 193

Świniarski Roman 54, 143
Świrkowski Edward 193
Świt Alfred 193

T

Targowski Andrzej 159
Tarłowski Zbigniew 114, 117, 162
Taylor Karol 21, 23, 188
Tchórzewski Tadeusz 159
Temerson Leopold 193
Tittenbrun Bogusław 193
Toczyłowski Henryk 182
Tołłoczko Bolesław 21, 38, 61, 188
Totwiński Mikołaj 27
Tomaszewicz Eugeniusz 59, 135
Toniszewski Zbigniew 175
Trajdos Tadeusz 43
Trechciński Jerzy 177
Trechciński Roman 20, 24, 27, 29, 33, 34, 35, 37, 38, 40, 43, 62, 63, 71, 72, 98, 99, 101, 113, 114, 127, 147, 148, 154, 173, 176, 177, 187, 220, 225, 234


Trechciński Roman junior 177
Tretiak Andrzej 175
Trippenbach Marian 104
Trzaska Zdzisław 51, 53, 130, 160, 189
Trzetrzewiński Stanisław 193
Tunia Henryk 43, 50, 52, 54, 56, 57, 58, 80, 103, 140, 141, 142, 150, 87
Turowski Zbigniew 92, 137
Turski Stanisław 43
Tuzuówna Danuta 176, 181
Tymowski Janusz 177

U

Ulański Henryk 36
Urbański Bolesław 193

Urbański Stanisław 1Ż3, 156, 157, 193, 226
Uzarowicz Ludwik 43, 77, 79

W

Wachtl Czesław 189, 234
Wajs Karol 122, 193
Walden Stefan 182
Walewska-Grządziel Jadwiga — zob. Grządziel-Walewska Jadwiga
Walentynowicz Bohdan 2, 8, 113, 116, 177, 193
Walter Ryszard 174
Warchałowski Edward 41, 119
Warna Zygmunt Lech 158
Wasiluk Władysław 52, 56, 57, 187
Wasiutyński Aleksander 17, 18
Waśkowski Władysław 98
Wawelberg Hipolit 42
Ważyński Tadeusz 193
Wąsowski Andrzej 158
Wdowiak Janusz 189
Werner Wacław 123, 190
Wężyk-Rudzka (Jaroszyńska) Halina 97, 102
Wieczorek Jerzy 117
Wierzbicki Andrzej 193
Wierzbowski Zygmunt 177
Wiland Michał 101, 114, 117
Wincenciak Stanisław 130
Winiarski Bolesław 140, 142, 193
Winogradow Wsiewołod 193

Wiśniewski Feliks Joachim 122, 190
Wiśniewski Tadeusz 56, 135
Witoszyńki Czesław 18, 19, 22, 188
Wocjan Stanisław 30, 53, 75, 83, 225, 234
Wojciechowski Jerzy 193
Wojnar Andrzej 193
Wojtowicz Jacek 43, 44, 48, 189
Wolfke Karol 235
Wolfke Lucyna 175
Wotfke Mieczysław 27, 29, 33, 38, 40, 43, 61, 69, 72, 118, 119, 124, 125, 147, 155, 175, 187, 221, 225, 234
Woliński Wiesław 193
Wolski Stanisław 174
Wołkowiński Konstanty 123, 193
Wołowski Karol 23
Woźniak Antoni 123
Wójcik Kazimierz 58
Wójcikiewicz Józef 193
Wóycicki Stanisław 8, 116, 177, 180
Wróbel Tadeusz — zob. Trajdos Tadeusz
Wulf Georgij 16
Wysocki-Odrowąż Stanisław 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 34, 35, 43, 62, 68, 69, 97, 98, 100, 132, 145, 154, 187, 222

Z

Zadrzyński Eugeniusz 181
Zapaśnik Ryszard 193
Zarankiewicz Kazimierz 72, 75
Zawidzki Jan 20, 21
Zawisławski Zygmunt 234
Zbichorski Zygmunt 77
Zdun Zbigniew 135
Zdunek Witold 51

Zelenay Adolf 23
Zieliński Andrzej 193
Zieliński Tadeusz 27
Ziemianek Stanisław 135
Ziemecki-Landau Stanisław - zob. Landau-Ziemiecki Stanisław
Zienkowski Leszek 102, 156

Ż

Żak Stanisław 143
Żarnecki Tadeusz 13, 43, 44, 53, 187
Żebrowski Jerzy 23
Żekanowski Zbigniew 8, 190
Żołędziowski Stanistaw 159
Żórawskt Konstanty 19, 20, 21, 23, 24, 28, 29,35, 40, 43, 62, 83, 69, 72, 75, 97, 98, 99, 100, 101, 118, 119,  147, 154, 187, 223, 225, 235, 236

 
Żurniewicz Włodzimierz 113
Żydanowicz Józef 44, 48, 72, 84, 100, 135, 138, 162, 181, 187
Żydanowicz Witold 59
Żyszkowski Zbigniew 193