Kazimierz Szpotański

Kazimiesz Szpotański
Kazimierz Szpotański
SWPiS 2018
100 lat Fabryki Aparatów Elektrycznych K. Szpotańskiego
Konferencja TRANSFORATOR INNOWACYJNOŚCI zorganizowana przez
Uniwersytet Humanistyczno Społeczny SWPS
licznik energii
licznik energii działający od 1930

najstarsza żarówka
Wystawa w SWPiS Rys historyczny przedsiębiorcy na stronach SEP
(Patron Oddziału Warszawskiego)

Kazimierz Szpotański: nasz Elon Musk z Kamionka

Historia SEP
FAE na Kamionku
Fabryka na Kamionku
Spotkanie SEP 1937
Spotkanie członków SEP 24 maja 1937