Spis

Spis wykładów

Skład osobowy

Spis wykładów

i

skład osobowy

 

Na rok akademicki

1946/47

 

 

Warszawa 1947

 

 

List of lectures

and

lineup of persons

 

Accademic year

1946/47

 

 

Warsaw 1947

 

Politechnika Warszawska jest państwową szkołą akademicką, której zadaniem jest krzewienie nauk i umiejętności, potrzebnych dla zawodów technicznych, a także prowadzenie badań naukowych w dziedzinie wiedzy technicznej i nauk ścisłych z nią związanych, oraz przygotowanie badaczów w tych dziedzinach. Posiada ona 6 wydziałów, z których niektóre W późniejszych latach studiów dzielą się na specjalne oddziały i sekcje. Wydziały, oddziały i sekcje są następujące :


I. Wydział Inżynierii:
a) Oddział dróg I mostów,
b) Oddział  konstrukcyjno-budowlany,
c) Oddział  budownictwa wodnego.


II. Wydział Geodezyjny:
a) oddział pomiarów podstawowych,
b) oddział miernictwa stosowanego,
c) oddział urządzeń rolnych.


III. Wydział Mechaniczny (w roku akademickim 1946/47 czynne są I i II rok studiów).


IV. Wydział Elektryczny:
a) oddział prądów silnych:
    1) sekcja eksploatacyjna
    2) sekcja konstrukcyjna;
b) odział prądów słabych (telekomunikacja):
    1) sekcja techniki przenoszenia,
    2) sekcja techniki łączenia,
    3) sekcja radiotechniki,
c) oddział Fizyki stosowanej:
    1) sekcja elektromedyczna
    2) sekcja fizyki technicznej (w stadium organizacji).

 
V. Wydział Chemiczny.


VI. Wydział Architektury

 

Skład osobowy
Senat Akademicki na rok 1946—1947.

Wydział Elektryczny.

 

W roku akademickim 1946/47 czynne są na wszystkich wydziałach wszystkie lata studiów z wyjątkiem Wydziału Mechanicznego, na którym jest czynny pierwszy i drugi rok.
Czas trwania studiów na wszystkich wydziałach wynosi normalnie 4 lata (8 semestrów).
Prawo wstępu do Politechniki mają osoby, posiadające świadectwo dojrzałości szkół średnich typu licealnego — ogólnokształcących i zawodowych technicznych Dla kandydatów, świadectw takich nie posiadających, pragnących jednak uzyskać akademickie wykształcenie techniczne, utworzony został dekretem Prezydenta Krajowej Rady Narodowej dnia 24 maja 1945 r. wstępny rok studiów, na który mogą być przyjmowani kandydaci, którzy przedstawią decyzję państwowych komisji weryfikacyjno - kwalifikacyjnych, powołanych rozporządzeniem Ministra Oświaty.

 

strona 52 (Wydział Elektryczny)

Wśród adiunktów i asystentów wyszczególniono:

Inż. Stanisław Potempski, st. asystent przy Zakładzie Fizyki