Wydział Elektryczny - inne SAWE Studencki Klub Żeglarski

Koło Elektryków 1928-1929

Koło Elektryków 1928-1929

1968-73 Strzępy zdjęć archiwalnych
Galeria Marzec 1968 Politechnika Warszawska - strajk studentów
Kronika
Wydarzeń Marcowych
studenci 1968
studenci na ulicach Warszawy
Muzeum życia w PRL Kochane Panie z Dziekanatu.
Bez nich nie dałoby się studiować
Dziekanat Dziekanat Dziekanat Dziekanat
Kalka do kopiowania
Jak wydrukować ulotkę
Obozy wojskowe i inne Wojsko
Rzeszów
Wojsko
Kielce
  Rady Naukowe
Narada
  Absolwenci 1973 Absolwenci 1973 Absolwenci 1973 Absolwenci 1973  
1999 Zjazd Absolwentów
Kapitan Jacek Czajewski Kapitan Jacek Czajewski

end