Historia Wydziału Elektrycznego

Zeszyty Historyczne Politechniki Warszawskiej.

3/1997   ISSN 1427-308X

 

Historia Wydziału Elektrycznego

Politechniki Warszawskiej

1965-1995

 

Opracował dr inż. Andrzej Staniszewski

 

Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej

Warszawa 1997

Books of the History of Warszaw Technical University.

3/1997   ISSN 1427-308X

 

Faculty of Electrical Engineering History

Warsaw Technical University

1965-1995

 

Compiled by Andrzej Staniszewski PhD.

 

 

Spis treści
 

Przedmowa 5
Część I. WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY W LATACH 1965-1991
1. Podstawy prawne funkcjonowania wydziału 7
2. Struktura wydziału 14
3. Władze wydziału 26   
(dodano linki ułatwiające nawigację po dokumencie, zdjęcia dziekanów)
4. Kadra wydziału 42
5. Instytuty Wydziału Elektrycznego 47
5.1. Instytut Elektroenergetyki 47
5.1.1. Struktura instytutu 47
5.1.2. Kadra instytutu 50
5.1.3. Prace naukowo badawcze 53
5.2. Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Miernictwa Elektrycznego 56
5.2.1. Struktura instytutu 56
5.2.2. Kadra instytutu 59
5.2.3. Prace naukowo-badawcze 61
5.3. Instytut Maszyn Elektrycznych 62
5.3.1. Struktura instytutu 62
5.3.2. Kadra instytutu 65
5.3.3. Prace naukowo-badawcze 67
5.4. Instytut Sterowania i Elektroniki Przemysłowej 70
5.4.1. Struktura instytutu 70
5.4.2. Kadra instytutu 72
5.4.3. Prace naukowo-badawcze 74
5.5. Instytut Wysokich Napięć 75
5.5.1. Struktura instytutu 75
5.5.2. Kadra instytutu 78
5.5.3. Prace naukowo-badawcze 79
6. Dydaktyka 81
7. Studenci i absolwenci 86
7.1. Rekrutacja na studia 86
7.2. Liczba studentów i absolwentów 87
7.3. Organizacje studenckie 89
7.4. Sytuacja ekonomiczna studentów 91
8.    Doktoraty na Wydziale Elektrycznym 95
9.    Habilitacje na Wydziale Elektrycznym 103
10. Współpraca krajowa i zagraniczna . 105
10.1. Współpraca krajowa 105
10.2. Współpraca zagraniczna 107
11. Publikacje 109


Część II. WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY W LATACH 1991-1995
12. Struktura, władze i kadra wydziału 113
12.1. Władze wydziału 113
12.2. Kadra wydziału 119
13. Dydaktyka
13.1. Rodzaje studiów
13.2. Reforma programu nauczania
13.2.1. Geneza zmian programu nauczania
13.2.2. Założenia nowej koncepcji nauczania
13.2.3. Nowa struktura studiów dziennych
13.2.4. Wstępna ocena przebiegu reformy programu nauczania
13.2.5. Kierunki dalszego usprawniania procesu nauczania
14. Studenci i absolwenci
14.1. Rekrutacja na studia
14.2. Liczba studentów i absolwentów
14.3. Sytuacja ekonomiczna studentów
15. Prace naukowe, doktoraty i habilitacje
16. Współpraca krajowa i zagraniczna
16.1. Współpraca krajowa
16.2. Współpraca zagraniczna
17. Nowe zasady finansowania uczelni i wydziału 136
17.1. Rozdział środków finansowych na szczeblu Uczelni 136
17.2. Podział środków finansowych na wydziale 138
17.2.1. Struktura przychodów i ich przeznaczenie 138
17.2.2. Podział dotacji budżetowej MEN 139
17.2.3. Podział środków na finansowanie działalności statutowej 140
17.2.4. Podział środków na badania własne 140
17.2.5. Koszty utrzymania gmachów 140
17.3. Uwagi końcowe 141
18. Baza lokalowa wydziału 142
Skorowidz nazwisk 146
Wykaz źródeł 155