Instytut Sterowania

i Elektroniki Przemysłowej

 

Struktura instytutu

 

LATA 1965—1970

 

1. Katedra NAPĘDÓW ELEKTRYCZNYCH - kierownik prof. Zdzisław Grunwald
2. Katedra PODSTAW ELEKTRONIKI I AUTOMATYKI - kierownik doc. dr hab. Tadeusz Kaczorek
 

W strukturze tych katedr były oczywiście laboratoria; i tak w Katedrze Napędów Elektrycznych istniało laboratorium napędów elektrycznych realizujące zadania zarówno podstaw napędu jak i z automatyki napędu elektryczne- go. W Katedrze Podstaw Elektroniki i Automatyki były laboratoria: teorii regulacji, podstaw Automatyki, podstaw Elektroniki i podstaw informatyki. Laboratoria te weszły w skład laboratoriów instytutu.

 

LATA 1970—1990

INSTYTUT STEROWANIA I ELEKTRONIKI  PRZEMYSŁOWEJ

Dyrekcja Instytutu

Dyrektor

 

 

doc. dr hab. Tadeusz Kaczorek (prof. od 1971 r.)
doc. dr hab. Włodzimierz Koczara
doc. dr hab. Marian Kaźmierkowski (prof. od 1990 r.) Zastępca dyrektora:
doc. dr Henryk Tunia (prof. od 1975 r.)

1970-1981
1981-1987
1987-1990

1970-1975

Zastępca dyrektora ds. nauki

 

 

doc. dr Józef Łastowiecki

dr Andrzej Baranecki

doc. dr hab. Antoni Dmowski
doc. dr hab. Roman Barlik

1975-1979
1987-1989
1985-1987
1989-1990

Zastępca dyrektora ds. nauczania

 

doc. dr hab. Edmund Lipiński (prof. od 1977 r.)

dr Jerzy Mazurek
dr Witold Żydanowicz

1975-1978
1978-1981

Zastępca dyrektora ds. administracyjnych

mgr Witold Mołojec
mgr Mikołaj Patejuk

1981-1990
1981-1984

 

ZAKŁADY INSTYTUTU

1. ZAKŁAD STEROWANIA

kierownik:

 

 

doc. dr hab. Tadeusz Kaczorek
(prof. od 1971 r.)

dr Roman Świniarski
dr Wojciech Koziński 1988—1990

1970-1979

1980-1988

1979

1988-1990


 2. ZAKŁAD ELEMENTÓW AUTOMATYKI I AUTOMATYKI NAPĘDU od 1981 r. ZAKŁAD NAPĘDÓW ELEKTRYCZNYCH
 

kierownik:

prof. Zdzisław Grunwald
doc. dr hab. Włodzimierz Koczara (prof. od 1989)

 
doc. dr Józef Łastowiecki

1970-1981

1981-1987

1988-1990

1987-1988

 

3. ZAKŁAD ELEKTROTECHNIKI PRZEMYSŁOWEJ
 

kierownik:

doc. dr Henryk Tunia (prof. od 1975 r.)

1970-1990

 
Jednocześnie z powstaniem instytutu zostały w nim utworzone zespoły naukowo-badawcze, co charakterystyczne w dość znacznej liczbie, a z biegiem lat ich liczba rosła, jedne zmieniały nieco swe nazwy i obszar działania, inne dzieliły się, jak również powstawały nowe. Było to następstwem rozwoju nauki i techniki będących przedmiotem działalności instytutu, podejmowania nowych zadań, jak również wzrostem zatrudnienia w instytucie (w 1970 roku
35 pracowników, a w 1990 roku 112 pracowników).
Wśród najwcześniej powstałych zespołów należy wymienić:

*teorii sterowania, cyfrowych (a następnie *komputerowych) systemów sterowania, symulacji procesów dyskretnych, regulatorów, symulacji i projektowania układów dynamicznych, elektroniki przemysłowej 1, II, III i IV (4 zespoły), układów napędowych o regulowanej prędkości obrotowej.

 

W późniejszym okresie powstały zespoły: teorii i techniki energoelektronicznych

* zasilaczy urządzeń technologicznych,

*energoelektronicznych przekształtników wysokiej częstotliwości,

*teorii i techniki (początkowo z dodaniem: tranzystorowych) źródeł rezerwowego zasilania,

*teorii i techniki układów do poprawy współczynnika mocy,

*teorii i zastosowań układów energoelektronicznych (początkowo z dodaniem: do sterowania silników prądu przemiennego),

*robotów i regulatorów.

 

Na koniec utworzono zespoły:

*napędów przekształtnikowych,

*energooszczędnych napędów dużej mocy,

*zasilaczy tranzystorowych wysokiego napięcia,

*metod cyfrowego przetwarzania sygnałów i obrazów.
W powyższym zestawieniu nazwy zespołów poprzedzone gwiazdką ( *) istniały w 1990 roku.
 

Liczba osób należących do poszczególnych zespołów ulegała pewnym zmianom i generalnie wynosiła od 2 do 9 osób.
Istotnym składnikiem struktury instytutu były laboratoria. Początkowo były to laboratoria dwóch katedr, z których utworzono instytut (patrz wyżej). Owa wyjściowa baza laboratoryjna była intensywnie rozbudowywana. Utworzono laboratoria: elektroniki przemysłowej A i B, kompleksowej automatyzacji procesów produkcyjnych, automatyki i napędów przemysłowych, modelowania analogowego. Rozwój techniki oraz zmiany zachodzące w programach nauczania spowodowały konieczność budowy nowych stanowisk laboratoryjnych, jak również wprowadzania nowych profili i nazw laboratoriów. W 1990 roku instytut miał następujące laboratoria: podstaw elektroniki i energoelektroniki, układów elektronicznych, energoelektroniki oraz problemowe energoelektroniki, techniki cyfrowej, teorii sterowania i systemów, komputerowych systemów sterowania, regulatorów, cyfrowych układów automatyki, elementów i podzespołów układów napędowych, przemian elektromechanicznych, napędów przekształtnikowych, problemowe automatyki napędu. W opracowaniu znajdowało się laboratorium elementów robotyki. Ponadto istniała niezależna pracownia zastosowań mini i mikrokomputerów.
Łącznie w laboratoriach instytutu znajdowało się ponad 110 stanowisk laboratoryjnych.