born:        Wacław    23.08.1871 - 24.05.1929

Maria 15.04.1877 - 31.07.1974

dzieci/children

Tadeusz + Maria Neuman

                                     children / dzieci: Andrzej

Janina + Stanisław Borzuchowski

                                     children / dzieci: Jadwiga, Zofia Stadler

Anna + Wieńczysław Niewiarowski

                                     children / dzieci: Maryla Macqurran

  Rodzina

   Polski

  English

Link do strony w poprzedniej wersji

Strona bez miniaturek zdjęć. Wczytywana jest o wiele szybciej co jest istotne jeśli nie posiadamy tz. szybkiego łącza.

Link to page in the old format.

There are no miniatures of photos so the page is loaded much quicker.

Zebrane najstarsze dostępne informacje o losach rodziny w bardzo dawnych czasach

Collection of all very old inforamtion about Potempski Family avaliable

Link do strony ojca - Hieronim

Link to Hieronim (father's page)

Link do strony syna - Tadeusz

Link to Tadeusz (son's page)

Informacje o wielu pokoleniach inżynierów w rodzinie Potempskich

Information about family technical background

Szachista - artykuł w "100 lat polskiej kompozycji szachowej"

Chess Master - article in "100 years of Polish..." 

 

Zdjęcia i dokumenty

Photos and documents

1884

Świadectwo uzyskanych ocen w gimnazjum, Kijów

1887

Gymnazium promotion document, Kiev

1877

Świadectwo urodzenia - Teresa Maria Miecznikowska

1877

Maria Teresa Miecznikowska: birth Certificate

1892

W gimnazjum w Kijowie. Ukraina

prawdopodobnie: Józef, Edward, Wacław

1892

Gymnazium in Kiev, Ukraine

1896

Maria Miecznikowska

 

1896

Maria Miecznikowska

Album academicum des Polytechnikums zu Riga, 1862-1912

1897

Student Politechniki w Rydze. Numer albumu 4613

Riga Politechnik

Polytechnikums zu Riga

1897

Przykład listów Wacława do Marii pisanych z Rygi, Rosja

1897

Example of Waclaw's letters from Riga to Maria

1898

28.08.1898 - wakacje w majątku Soczewka z pannami

(?,Edward,Wacław,Maria)

1898

Holidays in Soczewka, Potempski's with woman, Poland

1900

Świadectwo ślubu Marii Miecznikowskiej i Wacława Potempskiego.

1900

Waclaw and Maria wedding Certificate

1913

Pocztówka

1912

Postcard

1915

Świadectwo promocyjne do klasy III Janiny (córki) w szkole podstawowej, Warszawa

1915

Janina (daughter) promotion document from 2nd grade, Warsaw, Poland

1929

Świadectwo zgonu Wacława

1929

Waclaw: Death Certificate

Wacław

1929

Nekrolog

1929

Waclaw's obituary

1929

Telegram z kondolencjami

1929

Cable

1974

Akt zgonu Marii Potempskiej

1974

Maria: Death Certificate

1998

Artykuł o domu rodzinnym w Warszawie. Stolica 2.10.1998

1998

A newspaper Stolica artickle about family house

Rozwiązanie problemu szachowego

Chess problem solved

 

end