Maria and Wacław Potempski            main                    tree

 

born/died:                                      

            Wacław:                23.08.1871 - 24.05.1929

            Maria:                   15.04.1877 - 31.07.1974

                children / dzieci

                    Tadeusz + Maria Neuman

                                     children / dzieci: Andrzej

 

                    Janina + Stanisław Borzuchowski

                                     children / dzieci: Jadwiga, Zofia Stadler

 

                    Anna + Wieńczysław Niewiarowski

                                     children / dzieci: Maryla Macqurran

 

                                                                                                                                                                      

 

                        Nowa wesja strony                                            Page new version   

 

     Link to father - Hieronim Potempski                                 hieronim       przejście do strony ojca - Hieronim Potempski

 

     1877 - Maria Teresa Miecznikowska: birth Certificate        urodzona        Świadectwo urodzenia - Teresa Maria Miecznikowska

     1887 - Waclaw gymnazium promotion document, Kiev         oceny          Świadectwo uzyskanych ocen w gimnazjum, Kijów

     1897 - Example of Waclaw's love letters from Riga to Maria   list             Przykład listów miłosnych Wacława do Marii pisanych z Rygi

     1897  - Maria Miecznikowska                                            maria           Maria Miecznikowska

     1898  - Holidays in Soczewka, Potempski's with woman    soczewka      Wakacje w majątku Soczewka z pannami (?,Edward,Wacław,Maria)

     1892 - Gymnazium in Kiev                                            gimnazjum        w gimnazjum w Kijowie.

     1900 - Waclaw and Maria wedding Certificate                      slub             Świadectwo ślubu Marii Miecznikowskiej i Wacława Potempskiego

     1915 - Janina promotion document from 2nd grade          podstawowa      Świadectwo promocyjne do klasy III Janiny w szkole podstawowej

     1929 - Waclaw: Death Certificate                                      smierc           Świadectwo śmierci Wacława

     1929 - Waclaw obituary                                                   nekrolog         Nekrolog

     1974 - Maria: Death Certificate                                          smierc           Akt zgonu Marii Potempskiej

     1998 - newspaper Stolica article about family house     marszałkowska   artykuł o domu rodzinnym na Marszałkowskiej 1 - Stolica 2.10.1998

 

     Chess Master - article in "100 years of Polish..."           szachisci            Szachista - artykuł w "100 lat polskiej kompozycji szachowej"