Maria and Tadeusz Potempski                       main                    tree

 

born/died:

                        Tadeusz                Warszawa, 20.02.1905 - 1976

                        Maria                     Gdansk,        9.09.1914 - 9.08.2000

 

                                                                                                                                                      

 

                                   Nowa wesja strony                                                   Page new version

info:

 1905 - Birth Certificate                                                   urodzenie            - Świadectwo urodzenia

 1922 - Passport                                                             paszport             - Paszport

 

photos:

  1919 - Scout's parade                                                       skaut              - Parada skautów

  1927 - Army Promotion - presentation of Pilsudski sword        szabla             - szabla marszałka Pilsudskiego dla prymusa

  1927 - Officers in front of the army barracs                        wojsko             - przed kwaterą wojskową w galowych strojach

  1932 - Portrait: Maria                                                        maria             - Maria Potempska z d.Neuman

  1974 - Maria i Edward on a ship                                        statek             - Maria i Tadeusz na pokładzie statku