Stanislaw Potempski

 

W dniu 18.01.2001 r. odbyło się spotkanie noworoczne koła SEP nr 534 działającego przy Oddziale Warszawskim i należącego do Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych. Podczas spotkania było wiele okazji do podsumowań dotychczasowej działalności i planów koła oraz indywidualnych działań jego członków na forum SEP. Ma to szczególne znaczenie, gdyż obecnie wszyscy pracują w różnych firmach, a mimo to podtrzymują swoje postanowienia o wspólnym działaniu na rzecz popularyzacji SEP. Koło powstało w 1974 roku i aktualnie należy do niego 16 osób. Wniosek z tego, że więzi wytworzone w przeszłości potrafią przetrwać próbę czasu (czego i czytelnikom Biuletynu życzymy). Okazją do spotkania był szczególny cel, a mianowicie uczczenie Jubileuszu kol. Stanisława Potempskiego, który 14 stycznia 2001 roku obchodził 80. urodziny, W tym uroczystym dniu odwiedziliśmy naszego wspaniałego Kolegę. Dla niektórych członków koła również wieloletniego przełożonego z czasów gdy w latach 70. i 80. pracowaliśmy razem w Biurze Projektów Instalacji Przemysłowych „lnstalprojekt, gdzie wspólnie z dzisiejszym jubilatem działaliśmy w kole zakładowym SEP nr 534. Dla wielu z nas Stanisław Potempski to autorytet zawodowy od którego czerpaliśmy wiedzę na początku drogi życiowej w elektryce. W tym miejscu można powiedzieć, że w Jego cieniu była to dla nas „przygoda z elektryką” - fascynująca i pasjonująca zarazem.

Kolega St. Potempski, a dla najbliższych „Sławek”, do dziś potrafi stworzyć wokół siebie atmosferę życzliwości i serdeczności. W dniu spotkania koła był naszym honorowym gościem. To właśnie spowodowało, że przybyli na nie również dawni współpracownicy, a obecnie mniej aktywnie działający w SEP. Natomiast nowi członkowie koła, nie znający wcześniej naszego dostojnego Jubilata, przysłuchując się wspomnieniom, z trudem ukrywali żal, że nie pracowali wówczas razem z nami w BPIP „lnstalprojekt”.

W okresie swej aktywności zawodowej kol. St. Potempski wniósł osobisty wkład w integrację środowiska projektantów elektryków i to nie tylko wtedy, gdy przewodniczył Naradom Głównych Specjalistów (NGS), których jubileusz 50-leda obchodzimy w roku bieżącym. Za swą działalność w SEP otrzymał wiele wyróżnień oraz odznaczeń

NOT SEP. (AK)