Historia - źródła historyczne

  Historic Background

 

 

Stanisław Potempski

Zajrzyj również:

Odznaczenia i krzyże

Powstanie Warszawskie

Wojsko Polskie 1939

Polskie wojsko tuż przed wybuchem II wojny światowej. Unikatowe fotografie
Henryka Poddębskiego

Włodzimierz Wołyński

Szkoła Podchorążych Rezerwy Artylerii

wrzesień 1938 - maj 1939

Centralne Archiwum Wojskowe
6 grudnia 1974 roku

Zaświadcza się, że ob. Stanisław Potempski pełnił służbę wojskową w Wojsku Polskim (Szkoła Podchorążych Rezerwy Artylerii ) od września 1938 r. do 19 kwietnia 1939

Podchorążowie

Jurek Wojno, Wojtek Sarnecki, Andrzej Sanecki, Sławek Potempski, Jurek Gorzycki

 

Płock

8-my Pułk Artylerii Lekkiej

 

 

Podchorążowie

 

25.08.1939

Mobilizacja

 

 

 

1.09.1939

Wymarsz w kierunku granicy z Prusami.

 

7.09.1939 - 2.10.1939

Modlin

Honorowa kapitulacja (prawo noszenia białej broni)

Stowarzyszenie Weteranów Września 1939 r. Armia Modlin "Modliniacy"
Zarząd Główny
w Ciechanowie
Legitymacja Nr 17/2002

Działdowo

Przejściowy obóz jenicki

Pismo z dnia 5.10.1974 do
Centralnego Archiwum Wojskowego
o potwierdzenie przebiegu służby wojskowej

Powrót do Warszawy

Zaświadczenie z Urzędu do spraw Kombatantów

Urząd do Spraw Kombatantów
i Osób Represjonowanych

Warszawa

Decyzja
Kierownik Urzędu ds....z dnia 4.01.1995 o zmianie tytułu posiadanych uprawnień kombatanckich.
...
Wojna Obronna 1939
Narodowa Organizacja Wojskowa - Armia Krajowa
Powstanie Warszawskie
łącznie lat 03 miesięcy 11