Powstanie Warszawskie 1944

Powstanie Warszawskie

 

Warsaw Uprising 1944

Groups of Warsaw Rising fighters

Warsaw Rising 1944

Meeting of fighters 50 years after.

Group "Aniela" was a part of a fighting batalion named "Gustaw"

  Powstańcy Aniela 2019
75- rocznica
Kompania Aniela

 Kompania "Aniela" wchodziła w skład batalionu "Antoni" w okresie konspiracji a następnie walk do dnia 10.08.1944 roku.

Następnie w wyniku ogromnych strat poniesionych na Woli w pierwszych dnia Powstania została wcielona do batalionu "Gustaw".

Więcej informacji w Archiwum Historii Mówionej - Muzeum Powstania Warszawskiego

Lista nazwisk uczestników Powstania w ramach formacji "Gustaw - Harnaś" na podstawie książki „Dwa powstańcze bataliony” – PIW 1989 Roberta Bieleckiego.

Meeting of Warsaw Rising 1944 fighters - April 20th, 1986

Spotkanie żołnierzy kompanii "Aniela" 20.04.1986

 

od lewej:

Cezary Kiliman

Zygmunt Markowski

Stanisław Sadkowski

Janusz Gunderman

Stanisław Potempski

Olgierd Idźkowski

Wanda Mołoniewicz

Tadeusz Maciński

Mieczysław Drużdziel

Tadeusz Tan

Janina Marczuk

Władysław Sokołowski

Edward Matecki

 

Grammar School No. 279 in Warsaw

 

Szkoła Podstawowa Nr 279 w Warszawie (mapa Google)

Lista rannych z kompanii "Aniela"

brama przed renowacją

1.08.2008

Po prawej tablice pamiątkowe umieszczone na Cmentarzu Powązkowskim

Aniela 2016
02.08.2016

Raising of Commemorative Plaque - August 2nd, 2001

Odsłonięcie tablicy Pamiątkowej na ul. Wolskiej (Górczewska 45 - przed skrzyżowaniem z ul. Sokołowską) w dniu 2.08.2001

W tym miejscu polegli na polu chwały w dniu 02.08.1944:

Juliusz Chomicz, Artur Jacyna, Zbigniew Jacyna, Władysław Janocha, Mirosław Michalski, Stefan Nadratowski, Henryk Pyżykowski, Janusz Ruśkiewicz, Dobiesław Szamejt.

 

patrz również 16WDH i Staszic

Commemoration Ceremony - W.Chrzanowski, S.Potempski

Rozmowy po uroczystościach. Na zdjęciu od lewej w centrum:

Profesor - Marszałek Sejmu III RP - Wiesław Chrzanowski.

Stanisław Potempski

 

patrz również:

Saga pokoleń dwóch wojen światowych Potempscy i Szemplińscy

Encyklopedia Powstania Warszawskiego

Powstańcy