Stanisław Potempski                             main                   tree

 

born:  14.01.1921 -

children / dzieci:

                Zbigniew

                Marek

                  

                                                                                                                                                  

                            Nowa wesja strony                                                        Page new version

info:

    Link to wife Halina                                                                   halina            przejście do strony żony Haliny

    Link to Stanislaw's father Edward                                              edward            przejście do strony ojca Edwarda

    information about family technical background                           elektrycy           informacje o wielu pokoleniach inżynierów w rodzinie Potempskich

 

    1921 - interesting birth Certificate                                            stanislawa         pomyłka w świadectwie urodzenia

    1944 - before Warsaw Uprising                                               powstancy         spotkanie Baonu Gustaw w przededniu wybuchu Powstania

    1954 - inventor                                                                        patent              Dyplom Wynalazcy

    1969 - Electrical Society: Gold Medal                                        zlota               Złota odznaka Stowarzyszenia Elektryków Polskich

    1970 - History of 80 years of Electrical Department                  elektryczny        historia 80 lat Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej

    1975 - working in Afghanistan                                              wspomnienia        wspomnienia z pracy w Afganistanie - artykuł z Dokoła Świata

    1975 - medal: Fight againt occupant 1939 (London)                    krzyz              Krzyż za Walkę z okupantem - Londyn

    1981 - 60 years aniversary of Electrical Faculty                        elektryczny       60 rocznica Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej

    1987 - article from PAX monthly about Family                             saga              artykuł z miesięcznika PAX "Kultura Oświata Nauka" T.Maciński

    1989 - medal: Fight againt occupant 1939 (Warsaw)                   medal             Krzyż za Walkę z okupantem - Warszawa

    1994 - 50 anniversary meeting of Warsaw Rising Fighters           rocznica          Spotkanie batalionu "Gustaw" w 50-tą rocznicę Powstania Warszawskiego.

    1999 - Press article about four generations of engineers            electricians       Artykuł prasowy o czterech generacjach inżynierów

    2001 - Warsaw Uprising 1944 - "Aniela" celebrations                    aniela           Odsłonięcie tablicy pamiątkowej "Aniela" - Powstanie Warszawskie 1944

    2001 - 80 years of Electrical Faculty of Warsaw Technical University  elektryczny       zaproszenie na uroczystości 80-cio lecia Wydziału Elektrycznego PW

    2005 - Great Encyclopedia of Warsaw Rising                          encyklopedia     Wielka Ilustrowana Encyklopedia Powstania Warszawskiego

    2005 - Namesday (Ola,Mateusz,Kasia,Halina,Stanislaw)          imieniny            imieniny żony Haliny (Ola,Mateusz,Kasia,Halina,Stanisław)

    2005 - World Association of Home Army Fighters                  szzak            Zjazd Delelegatów Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej

    2005 - Archive of Spoken History - Warsaw Uprising 1944           slawek           Archiwum Historii Mówionej - Muzeum Powstania Warszawskiego

    2005 - with Xiomara Cooper (Great Grand Daughter)                      wizyta          z prawnuczką Xiomarą która odwiedziła Polskę

   

photos:

    1924 - Family Portrait: Maria, Stanislaw and Stefania                 rodzina           portret rodzinny z siostrami: Maria i Stefania

   1928 - Family Portrait                                                         wawrzynowicze    Portret Rodziny Wawrzynowiczów

   1932 - Family Portrait in Ciesle                                                  ciesle            portret rodzinny w majątku rodziny - Cieśle

   1939 - Mobilization of Polish Army II World War                        mobilizacja      Mobilizacja do Armii Polskiej

   1946 - meeting in the garden                                                     ogrod             Stanisław i Halina w ogrodzie

   1947 - during the strol with son Stanislaw                                  spacer            na spacerze z matką Janiną

   1948 - Meeting with close friends                                            przyjaciele        spotkanie z blizkimi przyjaciółmi

   1951 - photo of Warsaw Reconstruction Office Management        odbudowa      Dyrekcja Warszawskiego Biura Odbudowy

   1953 - in Tatra Mountains                                                           ski                podczas jednego z wyjazdów w Tatry

   1954 - family on the bike                                                        motocykl           podróż motocyklem całej rodziny: Marek,Zbyszek,Stanisław,Halina

   1961 - "Mazgow Party" at Eufraties River with Sikorski family    mazgow            kolacja nad brzegiem Eufratu (Irak) z rodziną Sikorskich

   1969 - Graduates meeting of Staszic Gymnazjum after 30 years  staszic           spotkanie po 30 latach absolwentów Gimnazjum Staszica

   1974 - One of many journeys, camping in Yugoslavia                 peugeot           podczas jednej z wielu podróży, kamping w Jugosławii

   1980 - On beloved "działka"                                                     dzialka            na ukochanej działce, Gąsiorowo koło Serocka

   1993 - Stanislaw, Maria i Stanislaw Malinowski                         razem              zdjęcie Marii Świerszcz ze Stanisławami - Potempski i Malinowski

   1993 - Family Portrait: Zbyszek, Halina, Stanislaw and Marek   rodzinka            portret rodzinny - Zbyszek,Halina,Stanisław,Marek

   1994 - Maria with Potempscy Halina and Stanislaw                    pot                  Maria z Haliną i Stanisławem Potempskimi

   1994 - 50 universary of Warsaw Rising of 1944                        powstancy         spotkanie w 50-tą rocznicę Powstania Warszawskiego

   1994 - Party of bridge players, beloved hobby                            brydz              grupa ciągłych brydżystów, ukochane hobby

   1996 - Potempscy and Drozdowscy                                        bemowo            Potempscy i Drozdowscy

   2000 - Christmas meeting in Electrical Society                           sep                spotkanie noworoczne w Stowarzyszeniu Elektryków Polskich

   2000 - with grandchildren                                                       wnuczeta           wraz z wnuczkami - Stanisław,Halina,Mateusz,Justyna

   2003 - with grandchildren                                                          wnuki              wraz z wnuczkami - Mateusz,Joanna,Justyna

   2004 - Christmas Eve in front of the Christmas tree                   choinka            Wigilia - przed choinką z prezentami

   2005 - Wife Namesday (Ola,Mateusz,Kasia,Halina,Stanislaw)   imieniny            imieniny żony (Ola,Mateusz,Kasia,Halina,Stanisław)

 

   

    1958 - Family Portrait - Michal, Zygmunt and Mary         przyrembel      Portret rodzinny - Michał,Zygmunt,Mary Przyrembel

    1993 - very close friends - 50 Aniversary                           lisowie          Portret rodzinny - 50-ta rocznica ślubu Lisów